Besplatna tribina „Usred srede s problemom”

„Stišaj svoj bes”

U sredu, 20. februara 2019, od 18:00 do 20:00, održaće se besplatno predavanje na temu „Stišaj svoj bes” u okviru tribine „Usred srede s problemom”, koja se redovno održava na Institutu za moderno obrazovanje.

Ova tribina u organizaciji Centra za razvoj karijere namenjena je svim zaposlenima u oblasti obrazovanja. Popunjavanjem ove prijave možete besplatno obezbediti prisustvo u prostorijama Instituta (Beograđanka, Masarikova 5, ulaz iz Kralja Milana, IV sprat, Amfiteatar).

Broj slobodnih mesta je ograničen, prijavite se što pre i usvojite veštine koje će vam omogućiti da pozitivno utičete na razvoj ličnosti učenika.

Naučite kako da kontrolišete asocijalno ponašanje u učionici

Na besplatnoj tribini imaćete priliku da se s različitih aspekata upoznate s najčešćim razlozima zbog kojih učenici ispoljavaju bes i agresiju kako u ponašanju s vršnjacima, tako i u odnosu s nastavnicima i roditeljima.

Uz to, usvojićete i korisne veštine pomoću kojih ćete moći da kontrolišete, umanjite i u potpunosti eliminišete negativno ponašanje učenika. Iskusni predavači koji će voditi ovu tribinu predstaviće vam ulogu roditelja i njihovu saradnju s nastavnicima u cilju vaspitanja i socijalno-emocionalnog razvoja učenika.

Agenda tribina:

  • Pozdravna reč moderatora tribine – Doc. dr Marina Petrović, direktor, Institut za moderno obrazovanje;
  • Predavanje „Vršnjačko nasilje i preventivno delovanje na nivou škole” – MSc Maša Đurišić;
  • Predavanje „Agresivnost u adolescenciji” – Mr sc. med. dr Radmila Ristić-Dimitrijević;
  • Predavanje „Uloga roditelja u prevenciji i zaštiti učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja” – Prof. Snežana Knežević;
  • Diskusija s publikom.

Vaši predavači:

[toggle title=“Maša Đurišić“]
Maša je master učitelj, zaposlena u Osnovnoj školi „Veselin Masleša” u Beogradu. Trenutno priprema doktorsku disertaciju na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.

Autor je brojnih naučnih i stručnih radova i učesnik na velikom broju međunarodnih konferencija i stručnih skupova na temu vršnjačkog nasilja i implikacija za buduća istraživanja u ovoj oblasti. Realizator je akreditovanog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika – „Razvijanje socijalnih veština u školi”.

[/toggle]

[toggle title=“Radmila Ristić-Dimitrijević“]

Specijalizaciju psihijatrije i postdiplomske studije iz oblasti neuropsihologije razvojnog doba završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nacionalni sertifikat za psihoterapiju Saveza društava psihoterapeuta Srbije stekla je na оsnovu psihoterapijskih edukacija, prvenstveno Racionalno-emotivno-bihejvioralne terapije i Psihodinamičke psihoterapije dece i omladine.

U bogatom profesionalnom iskustvu, radeći sa osobama različitih uzrasta, posebno mesto posvetila je radu sa adolescentima i mladim odraslima. Član je Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije (DEAPS). Autor je i koautor više naučnih radova publikovanih u domaćim i internacionalnim časopisima. 

[/toggle]

[toggle title=“Prof Snežana Knežević“]

Zvanje diplomiranog istoričara Snežana je stekla na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom svoje višegodišnje karijere predavala je istoriju u nekoliko osnovnih i srednjih škola, a u proteklih 14 godina angažovana je na poziciji direktora Ogledne Osnovne škole „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu. Autor je brojnih testova za opštinska, gradska i republička takmičenja iz istorije za učenike osnovne škole na nacionalnom nivou. Ukazom ministra prosvete Republike Francuske odlikovana je ordenom Viteza akademske palme 2012. godine. 

 

 

[/toggle]

Kako da se prijavite?

Da biste pratili ovu besplatnu tribinu, potrebno je da što pre popunite prijavu i obezbedite svoje mesto, jer je broj slobodnih mesta ograničen.

PRIJAVITE SE >>

*Prijave se prihvataju do srede, 20. 2. 2019, najkasnije do 15:00. Ukoliko niste u mogućnosti da lično prisustvujete tribini, obezbeđeno je i praćenje putem interneta, po ceni od 500 dinara, dok je live stream prenos besplatan za članove Instituta. U prijavi označite da li želite da pratite tribinu uživo, iz učionice Instituta, ili putem Live streama.

Napomena: Potvrde o prisustvu i praćenju tribine izdaju se na zahtev pojedinaca i plaćaju se 500 dinara.

Zahtev za izdavanje potvrde poslati na imejl: office@institut.edu.rs.

Za više informacija možete nam se obratiti putem telefona: +381 (0)11/40-11-260.