Naziv: Veštine planiranja i organizovanja časa

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar sa radionicama

Kompetencije: К2

Prioritet: 2

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: učitelj, nastavnik

Opis:

Svaka svesna aktivnost čoveka odvija se prema utvrđenom planu. Planiranje je aktivnost kojom se ljudi podstiču i usmeravaju da na racionalan i što efikasniji način ostvare postavljene ciljeve u različitim društvenim delatnostima. Obuhvata popis zadataka koje treba obaviti u određenom vremenu, pojedince i grupe koje ih realizuju, zatim oblike, metode, postupke i sredstva za ostvarivanje postavljenih ciljeva, kao i načine kontrole i procene postignutih rezultata.

Ovo je posebno važno u obrazovno-vaspitnom radu, gde je nastavnik organizator i nosilac učenja, pa njemu pripada primarna funkcija u pripremanju i planiranju tog rada. Ovaj seminar će objasniti aspekte pripreme i planiranja nastavnog rada, vrste planova, ali i pomoći nastavnicima da sagledaju šta čini dobro organizovan čas. Takođe, biće reči i o praćenju, vrednovanju i samovrednovanju časova.

Ciljevi i ishodi:

Cilj je da nastavnici usavrše svoje veštine planiranja svih vrsta planova, sa posebnim naglaskom na izradu individualne pripreme za čas, u skladu sa standardima nastave i učenja, radi podizanja kvaliteta nastave i učenja. Nastavnici će steći znanja o metodama planiranja, načinima organizovanja časa i evaluaciji ostvarenog ishoda. Takođe će racionalnije koristiti vreme provedeno u nastavi i uspešnije organizovati diferenciranu i projektnu nastavu.

[toggle title=”Teme:”]

 • Pristup planiranju nastave „Planiranjem do razumevanja“;
 • Neposredna priprema nastavnika za rad;
 • Aspekti pripreme i planiranja;
 • Ciljevi, ishodi i zadaci časa;
 • Organizacija i oblici nastave;
 • Komponente nastave;
 • Nastavne metode;
 • Vrste priprema;
 • Elementi pripreme;
 • Elementi koncepta časa;
 • Analiza realizovanog časa;
 • Etape nastavnog časa;
 • Dobra priprema za čas;
 • Izrada pripreme za čas.

[/toggle]

 

Prijavite se »