Naziv: Testovi znanja – izrada i primena

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar sa radionicama

Kompetencije: К2

Prioritet: 1

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: učitelj, nastavnik

Opis:

Primena testova znanja (tradicionalnih ili elektronskih) kao načina procene znanja ustalila se širom sveta upravo zbog prednosti koje ima, a koje se odnose na mogućnost širokog obuhvatanja gradiva, objektivnosti postupka ocenjivanja i ekonomičnosti primene. Međutim, pored brojnih prednosti testiranja, u nastavnoj praksi često se javljaju teškoće i ograničenja prilikom njihove upotrebe i konstrukcije.

Poznavanje metodološkog okvira, faza i elemenata kreiranja valjanog testa predstavlja osnovni preduslov za uspešnu upotrebu ovog načina procene znanja. Ovaj seminar će pružiti metodološka znanja neophodna za konstrukciju valjanih testova znanja i bićemo u prilici da konstruišemo jedan dobar test znanja koji možemo da primenimo u praksi.

Ciljevi i ishodi:

Cilj seminara je osposobljavanje nastavnika da shvate sve važne komponente valjanog testa, kao i način njegove konstrukcije u cilju primene znanja u praksi i unapređenja procesa ocenjivanja i procene znanja. Seminar je zamišljen kao teorijsko-praktični rad, na osnovu koga će polaznici razumeti teorijske postavke i biti u mogućnosti da ih primene u nastavnoj praksi.

Po završetku seminara očekuje se da će polaznici razumeti povezanost ciljeva, ishoda i sadržaja nastave sa kreiranjem adekvatnog testa znanja, prilagođenog Blumovoj taksonomiji. Nastavnici će uvideti važnost i unaprediće praksu praćenja, vrednovanja i ocenjivanja učeničkih postignuća primenom niza zadataka objektivnog tipa (testova znanja), i biće osposobljeni da ih sami konstruišu.

[toggle title=”Teme:”]

  • Testiranje, testovi znanja;
  • Ciljevi i ishodi nastave, Blumova taksonomija;
  • Oblici zadataka i primena Blumove taksonomije;
  • Metrijske karakteristike testa znanja;
  • Tipovi pitanja u testu znanja;
  • Izrada ključa rešenja i bodovanje zadataka zatvorenog tipa;
  • Model rešenja i bodovanje zadataka otvorenog tipa;
  • Konstrukcija testa znanja;
  • Iskustva u primeni testova znanja;
  • Praktični rad – konstrukcija testa znanja.

[/toggle]

 

Prijavite se »