Naziv: Statistike u istraživanjima i analitike učenja

Obrazovni oblik: dvodnevni seminar

Kompetencije: К1

Prioritet: 10

Trajanje: 2 dana

Cena: 4.000 din.

Ciljna grupa: nastavnik, stručni saradnik, direktor / pomoćnik direktora

Opis:

Ovaj seminar će polaznicima koji žele da otkriju uzroke i načine rešavanja problema u učenju, da unaprede nastavu i pomognu učenicima da postignu bolji uspeh, pomoći da to i učine, tako što će im pomoći da shvate kako da najbolje istraže šta se zapravo dešava u učionicama i učenju. Podaci koje dobijamo od učenika su obimni, mogu da doprinesu donošenju obrazovnih odluka i pomognu nam da bolje razumemo šta radimo i kako da najbolje pružimo podršku svakom učeniku pojedinačno, pošto znamo da „univerzalna veličina ne odgovara svima”. Istraživanja i analitike učenja treba da budu sastavni deo planiranja i procene iskustva učenja, pošto uočavaju obrasce ponašanja i tako ranije otkrivaju probleme kod učenja.

Ciljevi i ishodi:

Želimo da pokažemo kako je istraživanje sopstvene prakse ključno za njeno unapređivanje, i uspešan polaznik će želeti da primeni znanja iz statistike i analitike učenika u nastavi, kao i da podeli znanja do kojih dođe sa kolegama u aktivima i na prezentacijama radova na konferencijama. Identifikovaće da korišćenje dobre metodologije u istraživanju doprinosi boljem predviđanju uspeha i korisnosti programa po kom radi, u kontekstu napretka učenika u njemu.

[toggle title=”Teme koje su zastupljene:”]

– Upoznavanje sa analitikama učenja i važnošću istraživanja u nastavi;
– Pravilno korišćenje statistike u istraživanjima;
– Etička pitanja i pravo na privatnost;
– Osnove statistike za istraživanja (statistička značajnost i kritične vrednosti, greške i ograničenja, mere prebrojavanja, centralne tendencije, disperzije i povezanost sa drugim podacima i drugo)
– Analiziranje podataka i izvođenje zaključka.

[/toggle]

 

Prijavite se »