Naziv: Google Certified Educator Level 2 (Sertifikovani edukator, nivo 2)

Obrazovni oblik: kurs

Kompetencije: К1

Trajanje: mesec dana

Cena: 122 evra (U cenu kursa je uračunato polaganje ispita.)

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik, stručni saradnik, direktor / pomoćnik direktora

Opis:

Certified Educator Level 2 (Sertifikovani edukator, nivo 2) je nivo iskusnih entuzijasta koji dugo i uspešno unapređuju nastavu kroz svoje napredno poznavanje Google alata. Ako ste se prepoznali u ovom opisu, priključite nam se da razgovaramo o načinima na koje Google alati pomažu da individualizujete svoju nastavu.

Uz napredne veštine, vaše podučavanje će biti efikasnije i efektivnije, a proširićete dobru praksu i van vaše učionice. Zahvaljujući ovom kursu, naučićete da primenjujete analitike učenja – ovladaćete pisanjem interaktivnog plana i programa i proučiti svoju nastavnu praksu koristeći Google alate za istraživanje, analizu i interpretaciju podataka.

Ciljevi i ishodi:

Cilj je da nastavnici uvide sve prednosti Google alata koje već koriste u nastavi, zahvaljujući velikom broju naprednih opcija za nastavu po meri nastavnika i učenika u 21. veku.

Uspešan polaznik će steći napredna znanja za korišćenje svih Google alata kako bi mogao da primeni naučeno sa učenicima, ali i da počne da širi svoja znanja među kolegama. Takođe, umeće da unapredi sopstvenu praksu primenom saznanja do kojih je došao koristeći i analizirajući podatke o učeničkim uspesima i neuspesima u učenju.

[toggle title=”Teme koje su zastupljene:”]

– Promote and Model the Effective Use of Digital Tools;

– Leverage Learning Models to Personalize Learning;

– Use Advanced Features to Optimize Workflow;

– Analyze and Interpret Student Data;

– Organize Your Class and School Materials More Effectively;

– Design Interactive Curricula;

– Teach Beyond the Four Walls of Your Classroom;

– Harness the Power of Google for Research;

– Give Students a Voice.

[/toggle]

 

Prijavite se »