Naziv: Savremeni modeli komunikacije u nastavi

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar

Kompetencije: К4

Prioritet: 1

Trajanje: 1 dan

Cena: 3.000 din.

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik, stručni saradnik, direktor / pomoćnik direktora

Opis: Seminar Savremeni modeli komunikacije u nastavi objedinjuje jezička i psihološka znanja koja su neophodna za poznavanje savremenih modela komunikacije, kao i za uspešnu realizaciju nastavnog procesa. Po završetku obuke očekuje se da će nastavnici biti osposobljeni za planiranje i realizaciju nastave primenjujući modele savremene komunikacije u učionici, kao i da će biti dovoljno motivisani i ohrabreni za to.

Ciljevi i ishodi: Cilj ovog seminara je da učesnici budu osposobljeni na blagovremeno i pravilno delovanje, tj. medijaciju, kada je ona potrebna. Takođe, budući da je naglasak na učeniku kao centralnoj figuri nastavnog procesa, cilj je razviti jezik nastave koji je obogaćen jezikom mišljenja.

[toggle title=”Teme koje su zastupljene: “]

– Teorija komunikacije
– Aktivno slušanje
– Prepoznavanje i rešavanje problema iz područja odnosa učenik–nastavnik
– Asertivna komunikacija u učionici
– Jezik nastave – jezik mišljenja
– Izrada plana časa

[/toggle]

 

Prijavite se »