Naziv: Problem discipline u razredu

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar sa radionicama

Kompetencije: К3

Prioritet: 1

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: učitelj, nastavnik

Opis:

Čini se da uspešni nastavnici održavaju čas sa lakoćom, ali bi nam pažljivo posmatranje, zapravo, otkrilo da oni uspešno primenjuju čitavu dobro osmišljenu strategiju. Seminar će pomoći vaspitačima, učiteljima i nastavnicima da se podsete koje tehnike postoje, razmotre neke nove i naprave lični plan za održavanje discipline u razredu.

Ciljevi i ishodi:

Cilj ovog seminara je jačanje kompetencija nastavnika za uticanje na pozitivnu klimu u razredu i motivisanje učenika za aktivno uključivanje u rešavanje mogućih konflikata. Učenici će proširiti svoja znanja o razvojnim karakteristikama dece školskog uzrasta i, u skladu sa tim, razviti senzibilitet za prepoznavanje mogućih konflikata i načina njihovog rešavanja.

[toggle title=”Teme:”]

  • Razvnojne karakteristike dece školskog uzrasta;
  • Karakteristike dece sa problemima u ponašanju;
  • Uzroci nedisciplinovanog ponašanja;
  • Motivacija kroz nagrade i kazne;
  • Rešavanje konflikta kroz vršnjačku medijaciju;
  • Pozitivna klima u odeljenju;
  • Planiranje aktivnosti koje doprinose razvijanju saradničkog odnosa među vršnjacima.


[/toggle]

 

Prijavite se »