Naziv: Priprema za prvi razred

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar sa radionicama

Kompetencije: К3

Prioritet: 1,9

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: vaspitač, učitelj

Opis:

Ovaj seminar je zamišljen kao pomoć vaspitačima i učiteljima da razvijaju mehanizme podrške uspešnoj tranziciji dece iz predškolskih ustanova u prvi razred osnovne škole. Istaći ćemo koji su najčešći problemi, kako se oni mogu efikasnije preduprediti i kako se može pratiti adaptacija dece na školske uslove. Prepoznaćemo kako možemo pomoći detetu, a kako roditelju, kroz planiranje aktivnosti koje doprinose samostalnosti, razvijanju odgovornosti i socijalne inteligencije.

Ciljevi i ishodi:

Cilj seminara je da unapredimo kompetencije vaspitača i učitelja za pripremu i podršku učenicima pri prelasku u osnovnu školu. Polaznici će se upoznati sa mogućim teškoćama u školskom učenju i razviti strategije podrške psihofizičkom, kognitivnom i socijalnom razvoju dece. Razvićemo modele saradnje sa roditeljima i između predškolskih institucija i škola. Osvestićemo emocionalni život i reakcije dece na ovom uzrastu i nastavnici će biti spremni da razviju planirane aktivnosti za podršku deci za polazak u školu.

[toggle title=”Teme:”]

– Zrelost deteta za polazak u školu;
– Uloge vaspitača, učitelja i roditelja u podsticanju razvoja deteta;
– Saradnja vrtića i porodice;
– Saradnja vrtića i škole;
– Praćenje prilagođavanja i napredovanja;
– Moguće teškoće u školskom učenju;
– Aktivnosti koje unapređuju kognitivne i socijalne sposobnosti;
– Samokontrola, samoprocena i samostalnost;
– Izrada plana specifične podrške detetu.

[/toggle]

 

Prijavite se »