Naziv: Pisanje i prilagođavanje nastavnog plana (IOP)

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar sa radionicama

Kompetencije: К1

Prioritet: 1,8

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: učitelj, nastavnik

Opis:

Znamo da je nastavnički posao kompleksan, a vaspitno-obrazovni zadaci brojni, te ih je nemoguće uspešno realizovati bez pravilnog planiranja i programiranja procesa, uz diferencijaciju i individualizaciju. Planiranje i programiranje sadržaja u srednjoškolskom programu za učenike s teškoćama u razvoju, kao i za darovite učenike, predstavlja poseban izazov za nastavnike – kako za nastavnike koji su tek počeli da rade, tako i za one koji imaju višegodišnje iskustvo u radu u prosveti.

Polaznici seminara imaće priliku da kroz primere dobre prakse i razmene mišljenja dobiju informacije koje će im olakšati izradu i prilagođavanje nastavnih planova s ciljem individualizacije nastavnog procesa na svim nivoima i za sve učenike.

Ciljevi i ishodi:

Cilj seminara je sticanje znanja o postupcima pisanja i prilagođavanja kvalitetnog nastavnog plana, uz pravilan odabir sredstava za rad i didaktičkog materijala. Nastavnici će unaprediti kompetencije za izradu nastavnog plana, s osvrtom na individualizaciju i diferencijaciju. Po završetku seminara, nastavnici će umeti da izrade potrebne planove, prate učenike i evaluiraju napredak kako bi uneli izmene u planove na kraju školske godine.

[toggle title=”Teme:”]

  • Izrada nastavnog plana;
  • Izrada individualnog operativnog plana (IOP);
  • Pisanje dokumentacije neophodne za individualni obrazovni plan;
  • Praćenje i ocenjivanje učenika;
  • Sticanje znanja o postupcima prilagođavanja nastavnog plana;
  • Odabir sredstava rada i didaktičkog materijala;
  • Nivo usvajanja određenih nastavnih sadržaja;
  • Određivanje vremenskih dimenzija za određene nastavne sadržaje;
  • Nastavni oblici, metode rada i nastavna sredstva;
  • Postupci prilagođavanja nastavnog plana.

[/toggle]