Naziv: Ocenjivanje zasnovano na kompetencijama

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar

Kompetencije: К1

Prioritet: 1

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: učitelj, nastavnik

Opis:

Funkcija i priroda ocenjivanja u obrazovanju se nedavno promenila i primećujemo da su nastava i ocenjivanje sada usmereni na ishode učenja i kompetencije, a nastava, ocenjivanje i učenje se vide kao integrisani procesi, od čije povezanosti i uslovljenosti zavisi uspeh obrazovanja.

Ocenjivanje se doživljava kao svakodnevna aktivnost koja mora da podrži proces učenja i unapredi predavanje. Ovaj seminar će objasniti šta su kompetencije, šta ishodi i kako ocenjivanje može biti u službi nastave i učenja.

Ciljevi i ishodi:

Cilj seminara je da nastavnici počnu da primenjuju ocenjivanje zasnovano na kompetencijama. Po završetku seminara očekuje se da će polaznici razumeti značaj i neophodnost usklađivanja ocenjivanja sa kompetencijama učenika i znati da kombinuju različite metode izvođenja nastave i različite sisteme ocenjivanja, shodno postavljenim ishodima učenja.

[toggle title=”Teme:”]

  • Kompetencija pristupi i definicije;
  • Osnovna načela ocenjivanja zasnovanog na kompetencijama;
  • Planiranje ocenjivanja;
  • Razvoj kriterijuma ocenjivanja;
  • Razvoj instrumenata i skala;
  • Zakoni i propisi u kojima se pominju kompetencije i ishodi učenja;
  • Definisanje kompetencija svršenih učenika/studenata;
  • Definisanje ishoda na nivou pojedinačnih predmeta;
  • Ocenjivanje provera ishoda učenja.

[/toggle]

 

Prijavite se »