Naziv: Karijerno vođenje učenika i studenata

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar sa radionicama

Kompetencije: К3

Prioritet: 9

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: Nastavnik, stručni saradnik, zamenik direktora, direktor, saradnik na visokoškolskoj ustanovi

Opis:

Pojam karijernog vođenja i savetovanja je širok i obuhvata ne samo izbor zanimanja ili škole za nastavak školovanja već i pomoć učeniku, odnosno studentu da uklopi svoje profesionalne i privatne uloge i da se što bolje prilagodi svetu odraslih.

Škola i visokoškolske ustanove mogu da pomognu planiranjem, vođenjem i pravilnim praćenjem razvoja učenika/studenta. Ovaj seminar će približiti nastavnicima kako karijerno vođenje treba da izgleda, tj. kako da osposobe pojedince da planiraju svoje obrazovanje, obuku i rad.

Ciljevi i ishodi:

Cilj je da se nastavnici osposobe da pomognu učenicima i studentima u planiranju njihovog obrazovanja, usavršavanja i rada. Nastavnici će znati kako da ih motivišu da preuzmu odgovornost za sopstveno obrazovanje i život radi pronalaženja i odabira adekvatnog radnog mesta ili ustanove za nastavak školovanja.

Na kraju seminara, polaznici će biti upoznati sa ulogom koju škole i zaposleni imaju u karijernom vođenju i savetovanju, pa će biti spremni da uspostave sistem kvalitetnog karijernog savetovanja u svojim ustanovama.

[toggle title=”Teme:”]

 • Profesionalna orijentacija i karijerno vođenje;
 • Značaj karijernog vođenja i savetovanja;
 • Strategija karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji;
 • Modeli karijernog vođenja i savetovanja;
 • Samospoznaja – tehnike za podsticanje;
 • Prikupljanje informacija i načini obrade;
 • Saradnja sa roditeljima;
 • Priprema programa karijernog vođenja i savetovanja u srednjoj školi;
 • Oblici diskriminacije na tržištu rada i zaštita prava;
 • Izgradnja lokalnih partnerstava;
 • Aktivno traženje posla.

[/toggle]

 

Prijavite se »