Naziv: Drama u nastavi srpskog jezika

Oblast: opšta pitanja nastave

Kompetencije: K3

Prioritet: 4

Trajanje: 2 dana

Cena: 3.000 din.

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik

Opis: Mali broj učitelja i nastavnika se s mogućnostima dramskog rada upozna tokom svog obrazovanja, dok se dramski umetnici čak uopšte ne susreću s pojmom dramske pedagogije tokom studija. I od jednih i od drugih se očekuje da, ukoliko se ukaže prilika, mogu da rade sa učenicima na organizovanju predstava, priredbi i slično, iako nikada nisu bili u mogućnosti da se upoznaju sa metodama. Na seminaru ćete se upoznati sa skupom metoda podučavanja i učenja koje se koriste dramskim izrazom.

Ciljevi: Sadašnji i budući nastavnici stiču saznanja od upućenih profesora kako bi se uputili u dramski pedagoški rad i nastavili da razvijaju dramske metode i kreativnost u formalnom i neformalnom obrazovanju i vaspitanju dece i mladih.
 

Prijavite se »