CNIR NEWSLETTER:
RAZUMETI I VOLETI NAUKU
U toku marta, kao i prethodnih meseci, naši nastavnici i saradnici su imali brojne naučne, stručne i umetničke aktivnosti i iskaze. Nacionalni i međunarodni istraživački timovi pisali su radove i s nestrpljenjem čekali izveštaje recenzenata i odluke urednika.

MARTOVSKA EDUKACIJA NASTAVNIKA I SARADNIKA

U martu je CNIR za svoje istraživače i podmladak pripremio zanimljive objave. Pokušali smo da vam razrešimo dilemu da li da postanete recenzent i zaključili da bavljenje naukom podrazumeva deljenje rezultata rada, svojih veština i svog postojanja sa celokupnim društvom. Potencijalne individualne uloge i doprinosi se mogu razlikovati. Deo tog deljenja podrazumeva i pomoć naučnim časopisima, konferencijama, urednicima, autorima i uopšte celokupnoj naučnoj populaciji u vidu recenziranja naučnih i stručnih radova.

U martu smo naučili ili se podsetili šta je DOI broj na članku, a šta je UDK oznaka, tj. da je DOI jedinstvena alfanumerička niska koja je dodeljena pojedinačnom digitalnom objektu (članku, poglavlju u knjizi i sl.), a da UDK sistem predstavlja Univerzalnu decimalnu klasifikaciju. Razmišljali smo i o tome kakav je to servis „Naši u WOS-u” i naučili kako da proverimo da li tu ima naših radova.

Poslednja CNIR objava u martu je bila posvećena razumevanju nauke. Naučili smo, ili smo se podsetili, šta su obrazovno-naučna polja i oblasti i koje obrazovno-naučne i obrazovno-umetničke oblasti postoje. Ukoliko ste propustili da pročitate neku martovsku objavu, možete je pronaći na linku: CNIR objave.

IZAŠAO PRVI BROJ ČASOPISA EDTECH JOURNAL

U martu je izašao prvi broj Naučnog časopisa za savremeno obrazovanje i primenu informacionih tehnologija – EdTech Journal, sa oznakom Vol. 1 No. 1 za 2021. godinu. Časopis se objavljuje u štampanoj i elektronskoj formi, na srpskom i engleskom jeziku, i orijentisan je ka primeni informacionih tehnologija u obrazovanju, ali i privredi i društvu.

Pogledajte EdTech Vol. 1 No. 1 (2021).

Prva sveska je obradila različite teme u okviru primene informacionih tehnologija u obrazovanju, privredi i društvu.

TIMOVI LEA NASTAVNIKA, SARADNIKA I PODMLADAK OKUPLJENI OKO NAUČNIH ISTRAŽIVANJA

U martu su timovi LINK edu Alliance pripremali radove za naučne konferencije o strategijskom menadžmentu Scientific Conference SM2022 i International May Conference on Strategic Management – IMCSM22, kao i za Zinc 2022 konferenciju, čiji se rezultati očekuju u aprilu. Podsećamo vas da još možete da nađete svoje mesto u timu za preostale dve konferencije, kao i one koje sami predložite. Takođe, pripremani su radovi za naš naučni časopis EdTech Journal i sa nestrpljenjem čekamo izlazak prve sveske za 2022. godinu.

NOVE PUBLIKACIJE NAUČNIH RADOVA NAŠIH NASTAVNIKA I SARADNIKA U REFERENTNIM NAUČNIM ČASOPISIMA I MONOGRAFIJAMA

U martu smo imali nove publikacije rezultata rada naših nastavnika i saradnika. Među njima izdvajamo poglavlja u međunarodnoj monografiji „New Trends in Digital Transformation”, u kojima su LINK Educational Alliance nastavnici i saradnici imali primećen doprinos kao urednici, recenzenti i autori. Monografija „Novi trendovi u digitalnoj transformaciji” prikuplja brojne napore istraživača u različitim oblastima, ali im je pridružen zajednički cilj: razumevanje i istraživanje širokih i dubokih uticaja digitalne transformacije. Naši istraživači su napisali 11 od 12 poglavlja. Posebno smo ponosni i na stručni podmladak (ITS) koji je učestvovao u lektorisanju, pisanju radova i dizajnu korica.

Naši nastavnici, saradnici i podmladak su takođe imali zapažene radove u časopisu EdTech Journal u prvoj svesci, koja je objavljena u martu.

NAŠI UMETNICI

Umetnici na Fakultetu savremenih umetnosti takođe su imali mnogo razloga da se pohvale svojim rezultatima. Izdvajamo neke od njih, dok o ostalima možete pročitati u okviru segmenta vesti na sajtu FSU. Šef Departmana kreativnih komunikacija, vanredni profesor Petar Stanojlović, održao je u ponedeljak, 28. marta, u 20 časova u UK „Parobrod” prvo predavanje u ciklusu predavanja „Televizija, ekran koji se menja”. Petar nam je svojim zanimljivim predavanjem ilustrovao na koji način je televizija uticala, ali i na koji će način nastaviti da utiče na naše živote.

Studenti glume sa FSU nastavljaju da prikazuju svoj talenat na pozorišnim scenama širom Srbije. Ovoga puta nastupili su na onoj najznačajnijoj. Bili su deo ansambla u predstavi „Godine vrana”, u režiji Siniše Kovačeviča, koja je ovog marta premijerno izvedena na Velikoj sceni Narodnog pozorišta, a biće deo redovnog repertoara.

IZDAVAČKA DELATNOST

U okviru edicije „Biblioteka: CNIR” izdanja napisana u prethodnim mesecima lektorišu se i pripremaju za publikaciju, dok se nova izdanja pišu.

CNIR poziva zainteresovane nastavnike i saradnike da svojim matičnim fakultetima i CNIR-u upute svoje predloge za pripremu skripata, hrestomatija, udžbenika i drugog nastavnog materijala.

CNIR misao za kraj marta:

„Laž u intelektualnom delovanju je intelektualni nemoral.”

Thomas Chrowder Chamberlin, geolog