Intervju sa Vesnom Radulović

Prihvatanje pre svega „Dovoljno je samo raširiti ruke” Vesna Radulović, članica Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju i prosvetna savetnica ŠU Novi Sad, razgovarala je sa TeachingAcademy i odgovorila nam na neka pitanja o inkluzivnom obrazovanju. Upoznajte se sa drugom stranom! TeachingAcademy: Koje su Vaše oblasti i interesovanja u sferi obrazovanja? Vesna Radulović: Najviše me zanima…