Kreativna znanja na seminaru „Od dramske radionice do školske predstave”

Kreativna znanja na seminaru „Od dramske radionice do školske predstave” U subotu i nedelju, 17. i 18. decembra, u prostorijama TeachingAcademy i Savremene gimazije održan je drugi u nizu seminara stručnog usavršavanja zaposlenih u prosveti pod nazivom „Od dramske radionice do školske predstave – Vodič kroz kreativni dramski proces”. Seminar su organizovali TeachingAcademy i BAZAART,…

Inovativne metode u nastavi: održan seminar „Kreativna drama u nastavi srpskog jezika i književnosti”

Inovativne metode u nastavi: održan seminar „Kreativna drama u nastavi srpskog jezika i književnosti” Akreditovani seminar „Kreativna drama u nastavi srpskog jezika i književnosti” održan je 10. i 11. septembra u organizaciji TeachingAcademy i BAZAART-a. Nastavnici i profesori koji su učestvovali napravili su korak dalje u svom profesionalnom razvoju, a istovremeno su se zabavili i…

Intervju sa dr Ankom Ruksandrom Pandeom

Dr Anka Ruksandra Pandea, savetnica za obrazovanje pri Savetu Evrope (Evropski centar za mlade u Budimpešti), posetila je ovog jula Srbiju u svojstvu gostujućeg predavača na Nacionalnom treningu za edukatore o ljudskim pravima. Njena stručna oblast podrazumeva razvoj kompetencija trenera, osoba koje rade sa mladima i mladih lidera; izgradnju kapaciteta nacionalnih i međunarodnih organizacija mladih…

Interview with Anca Ruxandra Pandea

An interview with Anca-Ruxandra Pandea Ph.D. Anca Ruxandra Pandea, an Educational Advisor at the Council of Europe (European Youth Centre in Budapest division), came to Serbia this July as a guest speaker at the National Training for Human Rights Educators. Her area of expertise includes developing the competences of trainers, youth workers and youth leaders,…

Intervju sa Vesnom Radulović

Prihvatanje pre svega „Dovoljno je samo raširiti ruke” Vesna Radulović, članica Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju i prosvetna savetnica ŠU Novi Sad, razgovarala je sa TeachingAcademy i odgovorila nam na neka pitanja o inkluzivnom obrazovanju. Upoznajte se sa drugom stranom! TeachingAcademy: Koje su Vaše oblasti i interesovanja u sferi obrazovanja? Vesna Radulović: Najviše me zanima…