Naziv: Evaluacija rada nastavnika

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar

Kompetencije direktora: К3

Prioritet: 1

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: direktor, pomoćnik direktora

Opis:

Deo posla svakog direktora je da, kada nešto ne funkcioniše najbolje, proceni gde je tačno problem i kako ga prevazići. Jedan od načina na koje se ovo može rešiti je procenjivanje uspešnosti zaposlenih, jer ono pomaže da se identifikuju oblasti u kojima je potrebno poboljšanje rada i kompetencija zaposlenih, pa to može da pomogne da se napravi plan stručnog usavršavanja na nivou ustanove.

Ovaj seminar pokazuje kako princip procenjivanja uspešnosti zaposlenih može da se primeni u obrazovanju. Obradićemo pojam, vrste i smisao procene uspešnosti, tako da na kraju polaznici mogu da razumeju koji sistem ocenjivanja bi bio najpogodniji za njihovu ustanovu. Prikazaćemo kako se pišu ciljevi za zaposlene kako bi pomogli nastavnicima da znaju na šta treba da obrate pažnju i kako ih povezujemo sa ciljevima ustanove. Polaznici će na seminaru saznati koji su sistemi evaluacije da bi lakše uočili probleme i otklonili ih.

Ciljevi i ishodi:

Cilj ovog seminara je da se direktori osnaže za primenu odgovarajućih metoda ocenjivanja radne uspešnosti nastavnika da bi mogli da podignu kvalitet rada u školi. Polaznici će shvatiti značaj i primenu ocenjivanja radne uspešnosti i ovladati tehnikama potrebnim da naprave sistem i uspešno ga sprovedu. Nakon seminara, polaznici će imati potrebna znanja i dobru osnovu da započnu proces izrade i uvođenja sistema vrednovanja uspešnosti u svojoj instituciji.

[toggle title=“Teme:“]

– Predmet, razlozi i ciljevi ocenjivanja radne uspešnosti;
– Metode ocenjivanja radne uspešnosti zaposlenih;
– Definisanje ključnih indikatora uspešnosti (KPI);
– Proces izrade i uvođenja sistema;
– Formulari za ocenjivanje uspešnosti;
– Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih;
– Mogući kriterijumi i predmeti ocenjivanja;
– Proces procene rezultata i plan daljih aktivnosti.

[/toggle]

 

Prijavite se »