LINKgroup Educational Alliance presented creative edtech ideas at the T4 Teacher Tech Summit

LINKgroup Educational Alliance presented creative edtech ideas at the T4 Teacher Tech Summit   For the second year in a row, T4 Education, a global organisation committed to providing engaging tools, initiatives and events, organised the Teacher Tech Summit for teachers to improve education. The summit, held online on 25 and 26 March 2022, aimed…

(Srpski) CNIR NEWSLETTER: RAZUMETI I VOLETI NAUKU

CNIR NEWSLETTER: RAZUMETI I VOLETI NAUKU U toku marta, kao i prethodnih meseci, naši nastavnici i saradnici su imali brojne naučne, stručne i umetničke aktivnosti i iskaze. Nacionalni i međunarodni istraživački timovi pisali su radove i s nestrpljenjem čekali izveštaje recenzenata i odluke urednika. MARTOVSKA EDUKACIJA NASTAVNIKA I SARADNIKA U martu je CNIR za svoje…

LINKgroup Educational Alliance presented creative edtech ideas at the T4 Teacher Tech Summit

LINKgroup Educational Alliance presented creative edtech ideas at the T4 Teacher Tech Summit   For the second year in a row, T4 Education, a global organisation committed to providing engaging tools, initiatives and events, organised the Teacher Tech Summit for teachers to improve education. The summit, held online on 25 and 26 March 2022, aimed…

LINKgroup Educational Alliance presented creative edtech ideas at the T4 Teacher Tech Summit

LINKgroup Educational Alliance presented creative edtech ideas at the T4 Teacher Tech Summit   For the second year in a row, T4 Education, a global organisation committed to providing engaging tools, initiatives and events, organised the Teacher Tech Summit for teachers to improve education. The summit, held online on 25 and 26 March 2022, aimed…

LINKgroup Educational Alliance presented creative edtech ideas at the T4 Teacher Tech Summit

LINKgroup Educational Alliance presented creative edtech ideas at the T4 Teacher Tech Summit   For the second year in a row, T4 Education, a global organisation committed to providing engaging tools, initiatives and events, organised the Teacher Tech Summit for teachers to improve education. The summit, held online on 25 and 26 March 2022, aimed…