Integracija učenika koji rade po IOP-u u nastavu i grupu vršnjaka

Navikli smo da uvođenjem inkluzivnog načina obrazovanja u škole individualno pristupamo svakom učeniku i odgovorimo na potrebe u odnosu na njegov emocionalni, intelektualni, kreativni, socijalni i fizički razvoj s ciljem maksimalnog napredovanja svakog učenika. Kada dobijemo odeljenje u kome ima učenika koji rade po Individualnom obrazovnom planu, kao pedagozi smo svesni da, pored odgovornosti za sve učenike u odeljenju, imamo posebnu odgovornost prema učenicima koji rade po IOP-u.