Razvoj filozofije obrazovanja

Razvoj filozofije obrazovanja   Filozofija i pedagogija su se, kao dve naizgled različite prakse, kroz istoriju konstituisale simultano, toliko da su u određenim momentima bile međusobno određujuće. Filozofija, kao diskurzivna praksa, ustoličena na temeljima teorijskih razmatranja, našla je svoje uporište i u pedagogiji već u vreme Trojanskih ratova, oko XII veka p.n.e., kada se u…

Matematika u fizici / fizika u matematici MꓵF -primer dobre prakse-

Matematika u fizici / fizika u matematici MꓵF -primer dobre prakse-   Neraskidiva veza matematike i fizike je predmet proučavanja mnogih filozofa, matematičara i fizičara još od antičkog vremena. Generalno gledano, matematika je već opisana kao „osnovni alat“ koji koristi fizika, dok je fizika okarakterisana kao „poligon na kojem se primenjuju i produbljuju pojmovi koji…

Uloga odeljenjskog starešine u adaptaciji učenika na novu školsku sredinu

Uloga odeljenjskog starešine u adaptaciji učenika na novu školsku sredinu   Početak nove školske godine je pomalo stresan za nastavnike, ali mnogo više za učenike, naročito ako su promenili ne samo razred već i školu. Sa stanovišta nastavnika, nova generacija učenika donosi nove navike, nove stilove ponašanja i učenja, nove mogućnosti, ograničenja, očekivanja… Iz perspektive…