Novi istorizam u nastavi književnosti

Nastava književnosti nužno prati razvoj savremenih književnih teorija, primenjujući nova naučna saznanja na tumačenje književnih dela. Ipak, takva primena nekada može pedstavljati izazov, budući da je motivisanost učenika za istraživanje šireg istorijsko-kulturološkog konteksta preduslov za uspešnu implementaciju savremenih teorijskih saznanja.