Naziv: ECDL obrada teksta

Obrazovni oblik: DL kurs (onlajn kurs)

Kompetencije: К1

Prioritet: 10

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik, stručni saradnik, direktor / pomoćnik direktora

Trajanje: mesec dana

Cena: 3.800 din.

Opis kursa:

Kurs je osmišljen tako da na jednostavan način omogući upoznavanje sa Microsoft Word 2010 aplikacijom korisnicima sa početnim i srednjim nivoom poznavanja rada u programu Word i osnovnim nivoom znanja rada na računaru. Kurs je podeljen u logičke celine koje polaznike na pristupačan način upoznaju sa tematikom koju obrađuju.

Ciljevi i ishodi:

Sticanje znanja neophodnih za uspešan rad i korišćenje Microsoft Word 2010 programa, uključujući prilagođavanje njegovih opcija i alata sopstvenim potrebama. Polaznici će se upoznati sa načinom unosa i formatiranja teksta, formatiranjem dokumenata, unosom i korišćenjem grafike, opcijama štampe, deljenja i zaštite dokumenata itd. Uspešan polaznik će biti u stanju da samostalno radi u Microsoft Wordu i prilagođava program svojim potrebama. To će mu omogućiti da obavlja svakodnevne zahteve za kreiranje, formatiranje i zatvaranje Word dokumenata spremnih za distribuciju, kao i da koristi napredne opcije Worda poput kreiranja tabela, ubacivanja slika i korišćenja cirkularnog pisma.

Teme koje su zastupljene:

[toggle title=“Modul 1 – Uvod u Microsoft Word 2010″]

1.1 Grafički interfejs Microsoft Worda 2010
1.2 File menu i prečice

[/toggle]

[toggle title=“Modul 2 – Osnove Worda 2010″]

2.3 Kreiranje novog dokumenta
2.4 Unos teksta i čuvanje dokumenta
2.5 Pregled i zatvaranje dokumenta

[/toggle]

[toggle title=“Modul 3 – Editovanje i formatiranje u Wordu 2010″]

3.6 Formatiranje teksta
3.7 Selekcija, premeštanje, izmena i pretraga teksta
3.8 Paragrafi i liste
3.9 Formatiranje dokumenta

[/toggle]

[toggle title=“Modul 4 – Tabele, slike i grafikoni“]

4.10 Kreiranje i formatiranje tabela
4.11 Unos i editovanje slika
4.12 Dijagrami i grafikoni

[/toggle]

[toggle title=“Modul 5 – Proofing alati“]

5.13 Pravopis i gramatika
5.14 Rečnik i prevod teksta

[/toggle]

[toggle title=“Modul 6 – Štampanje dokumenata“]

6.15 Priprema dokumenta za štampu
6.16 Podešavanje štampača i slanje faksa
6.17 Štampanje koverata, nalepnica, dodela imena i adresa uz dokumenta

[/toggle]

[toggle title=“Modul 7 – Izveštaji“]

7.18 Footnote, Endnote i Comments
7.19 Citati, bibliografije i navigacija u dokumentu

[/toggle]

[toggle title=“Modul 8 – Šabloni, teme i makroi“]

8.20 Šabloni i teme
8.21 Makroi

[/toggle]

[toggle title=“Modul 9 – Deljenje dokumenta“]

9.22 Deljenje i komentari
9.23 Praćenje promena i upoređivanje
9.24 Zaštita dokumenta

[/toggle]

Autor i realizator: Centar za računarske nauke, LINK group, DL instruktor

 

Prijavite se »