Integracija učenika koji rade po IOP-u u nastavu i grupu vršnjaka

Navikli smo da uvođenjem inkluzivnog načina obrazovanja u škole individualno pristupamo svakom učeniku i odgovorimo na potrebe u odnosu na njegov emocionalni, intelektualni, kreativni, socijalni i fizički razvoj s ciljem maksimalnog napredovanja svakog učenika. Kada dobijemo odeljenje u kome ima učenika koji rade po Individualnom obrazovnom planu, kao pedagozi smo svesni da, pored odgovornosti za sve učenike u odeljenju, imamo posebnu odgovornost prema učenicima koji rade po IOP-u.

Uticaj humanitarnih akcija na obrazovno-vaspitni proces

Kako su obrazovanje i vaspitanje organizovana i veoma značajna društvena delatnost, to se planiranju obrazovno-vaspitnog rada mora posvetiti izuzetno velika pažnja. Veoma važnu ulogu u tom procesu pripremanja i realizacije nastavnog rada ima nastavnik, pa je on ujedno i organizator i nosilac planiranja vaspitno-obrazovnog rada. Planiranje uključuje niz različitih aktivnosti kojima se učenici podstiču da na što efikasniji način ostvare postavljene ciljeve u različitim društvenim delatnostima.