NLP tehnike komunikacije

Naša uverenja direktno utiču na unutrašnju reprezentaciju stvarnosti, koja izaziva pojavu određenih emocija. Stoga, prema NLP-u, ukoliko je moguće promeniti unutrašnje reprezentacije, moguće je uticati na način na koji se doživljava svet, pa je moguće promeniti i ponašanje i usmeriti ga u željenom pravcu.