Uspešno realizovan još jedan seminar „Projektno orijentisana nastava”

Uspešno realizovan još jedan seminar „Projektno orijentisana nastava”   Institut za moderno obrazovanje, u organizaciji Centra za stručno usavršavanje, u subotu, 16. 4. 2022, organizovao je akreditovan seminar „Projektno orijentisana nastava”.   Predavač doc. dr Ivan Anić je pokazao kako na efikasan način primeniti projektno orijentisanu nastavu u praksi. Nastavnici su saznali kako projektna nastava…

Besplatan akreditovan seminar „Upotreba mobilnih aplikacija za poboljšanje kvaliteta nastave i učenja: pametni telefon kao nastavno sredstvo 21. veka”

  Besplatan akreditovan seminar „Upotreba mobilnih aplikacija za poboljšanje kvaliteta nastave i učenja: pametni telefon kao nastavno sredstvo 21. veka”   Institut za moderno obrazovanje u okviru Centra za stručno usavršavanje organizuje akreditovani seminar „Upotreba mobilnih aplikacija za poboljšanje kvaliteta nastave i učenja: pametni telefon kao nastavno sredstvo 21. veka – Smartphone classroom towards a…