Saznajte kako da prepoznate problem zavisnosti i pomognete učenicima

Besplatna tribina „Zloupotreba psihoaktivnih supstanci (PAS) u školama”, u organizaciji Instituta za moderno obrazovanje, održaće se 22. maja od 18 do 20 časova u prostorijama Instituta (Masarikova 5, ulaz iz Kralja Milana, zgrada Beograđanke). Broj slobodnih mesta je ograničen, a svoje prisustvo možete obezbediti popunjavanjem ove prijave.

Tribina je namenjena pedagozima, prosvetnim i socijalnim radnicima, vaspitačima, kao i svim ostalim stručnjacima koji rade sa mladima.

Šta vas očekuje?

Tokom dvočasovne tribine, upoznaćete se sa karakteristikama i simptomima bolesti zavisnosti. Osim toga, saznaćete pomoću kojih tehnika možete na vreme da prepoznate problem i preventivno reagujete. Kroz diskusiju sa iskusnim predavačima i ostalim učesnicima tribine, takođe ćete biti u prilici da razmenite korisne ideje o prevenciji i različitim tretmanima bolesti zavisnosti.

Sve posetioce tribine očekuje i sertifikat Instituta za moderno obrazovanje.

Agenda tribine:

 • 18:00h (Marija Milenković)
  • Uvodna reč
  • Značaj prepoznavanja problema bolesti zavisnosti među mladima;
  • Statistika zastupljenosti konzumiranja droga u školskoj sredini.
 • 18:15h (Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti)
  • Ko su korisnici specijalne bolnice za bolesti zavisnosti?
  • Kada se mladi javljaju za pomoć?
  • Šta kažu dosadašnja istraživanja?
  • Koliko je u Srbiji rasprostranjen ovaj problem?
  • Šta je prevencija i kako se ona sprovodi?
  • Koje preventivne aktivnosti treba da sprovode obrazovne ustanove?
 • 18:45h (Nenad Stevanović – Centar za prevenciju narkomanije)
  • Šta je zavisnost?
  • Koje sve vrste zavisnosti postoje?
  • Kako se prepoznaju prvi simptomi?
  • Kakav je tretman zavisnika?
  • Kakvi su ishodi tretmana (dosadašnja iskustva iz prakse)?
 • 19:15h (Ljiljana Marković)
  • Udruženost poremećaja ponašanja i pojave zloupotrebe PAS-a?
  • Koje su karakteristike mladih koje možemo podvesti pod „riziko” grupu?
 • 19:45h Diskusija

Predavači:

 • Nenad Stefanović, psihoterapeut,
 • Ljiljana Marković, specijalni pedagog,
 • Marija Milenković, psihoterapeut,
 • predstavnici Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti,
 • predstavnici MUP-a Srbije,
 • predstavnici gradske skupštine.

Biografije predavača

Marija Milenković

Pedagog, psihoterapeut i predsednik psihoterapijsko-edukativnog Centra „Krug”. Radila je u osnovnim i srednjim školama kao stručni saradnik, a zatim je kroz savetovalište „Krug” sticala iskustvo u savetodavnom i psihoterapijskom radu sa decom i odraslima.

Bogato iskustvo je stekla radeći sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Učesnik je mnogih projekata Ministarstva prosvete u oblasti sprečavanja nasilja i oblasti vršnjačke medijacije.

U Institutu za moderno obrazovanje, pored projektnog menadžmenta, bavi se i kreiranjem programa stručne obuke za sve zaposlene u obrazovanju, kao i programima ličnog razvoja kroz trening centar „Krug”.

Ljiljana Marković

Diplomirani specijalni pedagog, licencirana u Komori socijalne zaštite za osnovne stručne poslove i specijalizovane poslove medijacije. Radi kao koordinator Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju. Supervizor je i mentor studentima i diplomcima Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, za koje kreira program stručne prakse i pripravničkog staža.

Razvija tretmanski program dece i mladih sa problemima u ponašanju i njihovih porodica, kao i preventivni program namenjen opštoj populaciji s ciljem zaštite dece i sprečavanja razvoja problema u ponašanju. Svoje iskustvo je stekla tokom razvoja usluge Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju i specijalizovala se za rad sa ovom grupom dece i mladih. Do sada je radila sa preko 400 porodica. Vodila je postupak licenciranja usluge Dnevnog boravka. Realizator je akreditovane obuke za socijalne radnike za rad sa decom i mladima sa problemima u ponašanju koja je akreditovana pri Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. Osmišljava i realizuje treninge i stručne skupove sa temom rada sa decom i mladima sa problemima u ponašanju za stručnjake iz različitih sistema.

Nenad Stevanović

Master specijalni pedagog, smer za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju, porodični psihoterapeut za bolesti zavisnosti. Specijalizirao je dvogodišnju Sistemsku porodičnu terapiju alkoholizma u organizaciji Instituta za mentalno zdravlje iz Beograda. Takođe, Nenad je završio edukaciju „Sveobuhvatni pristup borbi protiv droga po Izraelskom modelu”, u organizaciji Izraelskog tela za borbu protiv droga (IADA – Israel Anti-Drug Authority) u saradnji sa Izraelskim Ministarstvom spoljnjih poslova i Agencije za razvoj međunarodne saradnje.

Poseduje dvadesetdvogodišnje radno iskustvo u tretmanu psihijatrijskih pacijenata, zavisnika od psihoaktivnih supstanci, vaspitno zapuštene i delinkventne dece. Iza sebe ima 15 godina aktivnog rada u sprovođenju preventivnih programa sprečavanja i suzbijanja bolesti zavisnosti kao autor i realizator brojnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama, mesnim zajednicama i lokalnoj zajednici. Učestvovao je u radu više nevladinih organizacija i udruženja građana.

Kako da se prijavite?

Da biste prisustvovali ovoj besplatnoj tribini, potrebno je da što pre popunite prijavu i obezbedite svoje mesto. Broj slobodnih mesta je ograničen na 40.

PRIJAVITE SE >>

Pratite tribinu putem interneta

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete tribini, predavanja možete besplatno pratiti putem Live streama u utorak, 22. maja od 18 do 20h. Sve što je potrebno jeste da se prijavite i tribinu možete pratiti sa bilo kog mesta u visokoj rezoluciji. 

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti putem mejla office@institut.edu.rs ili pozivom na broj +381 (11) 4011 240.