U okviru centra za stručno usavršavanje, u narednom periodu organizujemo sledeće stručne skupove i konferencije: