Arhiva održanih tribina i predavanja

Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je brojne korisne tribine i predavanja koje su bile namenjene svim zaposlenim u oblasti obrazovanja. Učesnici na ovim održanim tribinama, predavanjima i stručnim skupovima imali su priliku da usavrše svoja znanja i naprave značajan korak ka uspešnijoj karijeri.

„Mala i velika matura – ishodi i standardi”

U sredu, 26. juna 2019, Centar za razvoj karijere Instituta za moderno obrazovanje organizovao je tribinu na temu „Mala i velika matura – ishodi i standardi”. Predavači su bili dr Bojan Ristić, član Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije i direktor ITS-a; spec. Aleksandra Rosić, autor udžbenika Matematika 5 (Udžbenik za 5. razred osnovne škole i Zbirka zadataka za 5. razred osnovne škole) i predavač na ITS-u; dipl. Tatjana Mišović, rukovodilac Sektora za prirodno-matematičke nastavne predmete, ZUOV. Moderator tribine bila je prof. Aleksandra Prokopijević, direktor Srednje škole za informacione tehnologije.

Održana tribina zainteresovala je veliki broj zaposlenih u obrazovanju, kao i veliki broj roditelja. Cilj predavanja je bio da se prisutnima istakne važnost praćenja standarda nastave i ishoda postignuća, posmatrano kroz okvire priprema za malu i/ili veliku maturu, a sve radi osposobljavanja učenika za upis u željene škole i visokoškolske ustanove, ali i za tržište rada. Prisutni su imali priliku da saznaju više o nastupajućim promenama koje se očekuju u narednom periodu, a tiču se završnih, maturskih ispita. Na tribini se diskutovalo i o proteklim, kriznim situacijama na maturskim ispitima, kao i važnosti razvoja vaspitne svesti kako učenika, tako i društva u celini.

Komentari učesnika tribine:

  • „Izuzetna tribina. Hvala što sam čula šta nas očekuje u narednom periodu.” – Tanja, profesor razredne nastave
  • „Diskusija je bila konstruktivna, uspešna i poučna. Hvala.” – Bojana, direktor škole
  • „Naučili smo kako se kreiraju testovi za malu i/ili veliku maturu, što dosta menja moju viziju o samim završnim ispitima.” – Snežana, profesor predmetne nastave
  • „Odlično! Tema je uvek aktuelna, predavači stručni, a publika raspoložena za učenje i sticanje novih informacija. Bravo IMO!” – Biljana, roditelj

IMO je ugostio uvaženog doktora sa Univerziteta u Severnoj Arizoni

U ponedeljak, 10. juna 2019, Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje održao je predavanje na temu „Kako se (ne) predaje vokabular?”. Predavač je bio istaknuti doktor Vedran Dronjić, pedagoški ekspert iz domena psiholingvistike i nastave drugog jezika sa Univerziteta Severna Arizona.

Predavač je kroz sistematično teorijsko i praktično predavanje prisutnima dao odgovore na važna pitanja koja se tiču problematike poučavanja stranih reči, ali i pristupa koje nastavnici treba da primenjuju kako bi kod svojih učenika/studenata obezbedili usvajanje i procesiranje vokabulara na nivou L2. Osim bogatog iskustva i preporuka sigurnih praksi poučavanja, dr Dronjić je uputio slušaoce na nekoliko veoma kvalitetnih leksičkih oruđa koja su besplatno dostupna onlajn. Prisutni su imali priliku da se informišu i o studijama u SAD i Kanadi, kao i da dobiju funkcionalne informacije oko načina finansiranja postdiplomskih studija na severnoameričkim univerzitetima.

Predavanje je zainteresovalo veliki broj prosvetnih radnika iz različitih nastavnih oblasti, a akademski direktor Instituta za moderno obrazovanje M.Ed. Svetlana Belić Malinić ističe: „Veliko nam je zadovoljstvo što je profesor Dronjić podelio sa nama svoje veliko znanje i iskustvo. U današnjem svetu koji se stalno menja i mi nastavnici moramo da naučimo kako da se prilagodimo tim promenama. Upravo zbog toga su ovakva predavanja na našem institutu značajna za celoživotno učenje i lični napredak nastavnika.”


Tribina „Digitalni uređaji i elektromagnetno zračenje”

U sredu, 29. maja 2019, Centar za razvoj karijere Instituta za moderno obrazovanje održao je za sve zaposlene u obrazovanju i roditelje predavanje pod nazivom „Digitalni uređaji i elektromagnetno zračenje”. Predavači su bili učenici Savremene gimnazije sa profesorkom fizike MSc Zoranom Nedeljković, učenici Srednje škole za informacione tehnologije sa profesorkom fizike MSc Mirjanom Rakičević i učenici International School Savremene sa profesorkom fizike MSc Anom Vlašić. Koordinator čitavog projekta bila je MSc Branislava Blajvaz, profesorka fizike.

Cilj ove tribine bio je da se predstave rezultati učeničkih istraživanja u vezi sa procenom elektromagnetnog zračenja koje emituju Wi-Fi uređaji. U skladu sa dobijenim rezultatima istraživanja, tribina je istakla i vezu između elektromagnetnog zračenja i pojave zamora, razdražljivosti, agresije, hiperaktivnosti, poremećaja sna i emocionalne nestabilnosti.

Svi prisutni učenici su izneli svoje stavove o uticaju digitalnih uređaja u svakodnevnom životu, kao i u školskom okruženju. Tribina je učenicima poslužila kao dobra smernica da na sopstvenom primeru provere pod kolikim su uticajem elektromagnetnog zračenja i kako ono utiče na njih.

Moderator predavanja bila je MSc Aleksandra Ikonov, stručni saradnik Instituta za moderno obrazovanje.


„3D mape uma”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje u četvrtak, 23. maja 2019, organizovao je za sve zaposlene u obrazovanju predavanje pod nazivom „3D mape uma”. Predavač je bio MA Dejan Bošković, magistar hemije, nastavnik biologije i samostalni pedagoški savetnik.

Cilj ovog predavanja bio je da se prisutni kroz praktične primere upoznaju s prednostima korišćenja mapa uma, koje doprinose efikasnijem usvajanju informacija, razvijanju maštovitosti i domišljatosti. Predavač je istakao kao primer kreativnu pripremnu nastavu, koja je kroz 3D mapu povezala hemiju, istoriju, geografiju, fiziku i biologiju. Kao posebni gosti na predavanju bili su učenica Maša, koja je iznela svoje impresije o učešću na kreiranju mapa uma, kao i nastavnica hemije J. Drobnjaković, koja je iskazala koliko je projekat doneo dobiti učenicima i iznedrio iz njih veliki potencijal.

Prisutni su na predavanju sa oduševljenjem usvojili važne smernice pri kreiranju mapa uma, koje ističu kreativni potencijal i nastavnika i učenika. Kao zaključak i savet za buduću praksu, nastavnik Bošković je izrazio potrebu za kontinuitetom korišćenja mapa uma kako bi one postale sastavni, kreativni deo učenja budućih generacija.

Moderator predavanja bila je MSc Aleksandra Ikonov, stručni saradnik Instituta za moderno obrazovanje.


„Obrazovanje za održivi razvoj”

U petak, 10. maja 2019, Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je za sve zaposlene u obrazovanju predavanje pod nazivom „Obrazovanje za održivi razvoj”. Predavač je bila profesorka sociologije i ustava i prava građana u Savremenoj gimnaziji, MA Jelena Spasojević.

Cilj ovog predavanja bio je da prisutni saznaju na koji način se može kroz vaspitno-obrazovni sistem obezbediti integracija životne sredine, ekonomske sposobnosti razvoja i društveno-tehnološkog koncepta sadašnjih i budućih generacija. Prisutni su imali priliku da saznaju više o pravnim okvirima održivog razvoja, a zatim i da se upoznaju sa pojmom ekološke svesti i ekološke kulture.

Predavanje je predstavilo pojam održivog razvoja kroz praktične primere i ekološke probleme sa kojima se susreće naša zemlja, ali i planeta u celini. Kroz analizu nastavnih planova i programa, ponuđena su moguća rešenja usmerena ka podsticanju održivog razvoja u obrazovno-vaspitnom sistemu. Razmotrena je i uspešnost reforme Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za školsku 2018/19, a koja se odnosi na uvođenje izbornog predmeta pod nazivom „Obrazovanje za održivi razvoj”.

Moderator predavanja bila je doc. dr Marina Petrović, direktor Instituta za moderno obrazovanje.


„Na putu ka integrativnoj nastavi”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje u sredu, 24. aprila 2019, održao je osmo predavanje iz ciklusa „Kako da zavolim ponedeljak”, na temu „Na putu ka integrativnoj nastavi”. Predavanje je bilo namenjeno svim zaposlenima u obrazovanju koji žele da saznaju kako znanja važna za život integrisati u nastavni plan i program. Predavač je bila Radmila Žeželj, profesor razredne nastave OŠ „Josif Pančić” i pedagoški savetnik.

Cilj ovog predavanja bilo je isticanje važnosti različitih uloga učitelja u učionici i njihovog uticaja na razvoj učenika. Pored toga, predavanje je predstavilo i primere modela integrativne nastave kroz priručnik „Ka interdisciplinarnoj nastavi – od ideje do priručnika”. Prisutni su dobili funkcionalna pedagoška i metodička znanja, koja podstiču nastavnike da iskoriste nove modele nastave, koji će kod učenika pokrenuti stvaralaštvo, kreativnost, maštu i entuzijazam za rad. Tim povodom predstavljeni su i primeri godišnjeg, mesečnog, nedeljnog i dnevnog integrativnog plana, sa tumačenjima, preporukama i idejama za neposredan rad sa učenicima.

Moderator tribine bila je doc. dr Marina Petrović, direktor Instituta za moderno obrazovanje.

Prilog sa predavačem možete pogledati OVDE.


„Uticaj digitalnih medija na mlade”

Centar za razvoj karijere Instituta za moderno obrazovanje u sredu, 17. aprila 2019, organizovao je tribinu na temu „Uticaj digitalnih medija na mlade”. Tribina je namenjena svim zaposlenima u obrazovanju, mladima, ali i roditeljima koji se susreću sa izazovima uticaja savremenih medija na dečje ponašanje i razvoj. Predavači su bili dr Milanka Maljković, dr Milan Miljković i Vladimir Lelićanin.

Cilj ove tribine bio je da prisutni saznaju kako različiti mediji i digitalna tehnologija utiču na ličnost, identitet, mentalne okvire, kritičko razmišljanje, poimanje stvarnosti, ali i psihološki i psihofizički razvoj mladih u najranijem, ali i adolescentskom periodu. Prisutne kolege su na tribini dobile funkcionalne savete kako digitalnu tehnologiju primeniti na efikasan način, ciljano i usmereno, a da se ne razviju zavisnost niti asocijalni oblici ponašanja. Kao zaključak tribine istaknuta je važnost razvijanja svesti mladih, ali i roditelja o načinu zaštite i prevencije na internetu.

Moderator tribine bila je doc. dr Marina Petrović, direktor Instituta za moderno obrazovanje.


„Kako da domaći zadaci ipak služe svrsi?”

U petak, 12. aprila 2019, Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je za sve zaposlene u obrazovanju predavanje pod nazivom „Kako da domaći zadaci služe svrsi?”. Predavač je bio psiholog i školski savetnik u International School Savremenoj, Nikola Samac.

Cilj ovog predavanja bio je da prisutni saznaju na koji način domaći zadaci mogu učenicima da postanu osnovni vid učenja i usvajanja gradiva svakog predmeta predviđenog nastavnim planom i programom, ali i na koji način učenicima domaći zadaci mogu postati ključni za uvežbavanje prethodno obrađenog gradiva, pripremu za naredni čas, usvajanje dodatnog gradiva, razvoj kritičkog i stvaralačkog mišljenja i kreativnosti, ali i za interdisciplinarno međupredmetno povezivanje. Predavač je prisutnima dao smernice koje čine dobar domaći zadatak, ali je istakao i rezultate naučnih istraživanja o efektima koje primena domaćih zadataka ima u praksi.

Prisutne kolege su sa predavanja ponele funkcionalna znanja za oblikovanje domaćih zadataka tako da za učenike budu efektivni i korisni, ali da poštuju i njihove individualne razlike i drugačiji pristup učenju.

Moderator predavanja bila je MSc Aleksandra Ikonov, stručni saradnik Instituta za moderno obrazovanje.


„Šta se desi sa genijem kad pođe u prvi razred?”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje održao je u četvrtak, 28. marta 2019, sedmo predavanje iz ciklusa „Kako da zavolim ponedeljak?”, pod nazivom „Šta se desi sa genijem kad pođe u prvi razred?”. Predavač je bio diplomirani učitelj – master Momčilo Stepanović, učitelj u OŠ „Banović Strahinja” Beograd, pedagoški savetnik, član Mense Srbije, autor brojnih akreditovanih programa stručnog usavršavanja u obrazovanju, udžbenika i knjiga i tvorac didaktičkih sredstava i edukativnih igara.

Cilj ovog predavanja bio je isticanje važnosti podjednakog razvoja intelektualne, emocionalne i socijalne inteligencije kod učenika. Akcentovan je uticaj mentalnih okvira u kojima učenici odrastaju, ali i kako ih nastavnici doživljavaju na tom putu, kao i koliko pedagoško usmeravanje utiče na način mišljenja učenika. Predavanje je prisutnima naglasilo i kako funkcionalna primena aktivnog i kreativnog mišljenja utiče na donošenje kvalitetnih kritičkih odluka, zaključaka i stavova.

Prisutni nastavnici su pokazali izuzetno interesovanje za temu predavanja, ali su pokazali i ogromnu zahvalnost za smernice koje je predavanje ponudilo za razumevanje pojma darovitosti i genijalnosti. Predavanju su prisustvovali prosvetni radnici iz različitih nivoa obrazovanja, koji su naveli da su ih iznete smernice predavanja podstakle da promene način rada i odnos prema svojim učenicima.


„Sve je do ljudi” – prikaz rezultata projekta međuškolske saradnje

U četvrtak, 21. marta 2019, Centar za razvoj karijere Instituta za moderno obrazovanje organizovao je tribinu namenjenu zaposlenima u obrazovanju, ali i roditeljima, pod nazivom „Sve je do ljudi” – prikaz rezultata projekta međuškolske saradnje. Predavači su bili Jasna Ristić, profesor elektrogrupe predmeta u ETŠ „Nikola Tesla”, Aleksandra Prokopijević, profesor srpskog jezika i književnosti i zamenik direktora na ITHS-u i Andrijana Vasić, profesor elektrogrupe predmeta, ITHS.

Cilj ove tribine bio je predstavljanje modela projektne nastave na temu „Obnovljivi izvori energije”, koji je nastao u saradnji između Elektrotehničke škole „Nikola Tesla” i Srednje škole za informacione tehnologije u Beogradu. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa benefitima projektnih aktivnosti koji deluju pozitivno na razumevanje i pamćenje, ali i razvoj praktičnih veština i sposobnosti kod učenika. Tim povodom, učenici A. Šavikin, F. Živojinović, B. Jovanović, M. Vračarić, A. Stambolija i U. Popović iz Elektrotehničke škole „Nikola Tesla” su prezentovali svoj projekat „Sun Flower”, a učenici L. Karadžuleski, A. Tasevski, S. Skoko, N. Mosurović, A. Nikolov i P. Nedeljković iz Srednje škole za informacione tehnologije su demonstrirali svoj projekat ZUKI.

Na tribini su predstavljena i iskustava iz Slovenije i način funkcionisanja njihovog obrazovno-vaspitnog sistema, čiji je fokus na međuškolskoj i internacionalnoj saradnji. Moderator tribine, Aleksandra Prokopijević, istakla je važnost aktivnog uključivanja nastavnika kako u pokretanje i realizaciju projekata, tako i u menjanje sistema rada škola kroz projektnu nastavu sa idejom da pomognemo učenicima da razvijaju ne samo znanja i veštine nego i da postanu dobri ljudi.

Intervju sa tribine možete pogledati OVDE.


„Profesionalna etika u obrazovanju”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je u četvrtak, 14. marta 2019, za sve zaposlene u obrazovanju predavanje pod nazivom „Profesionalna etika u obrazovanju”. Predavač je bio sociolog Nemanja Đikanović.

Cilj ovog predavanja bio je definisanje pojma profesionalne etike kroz okvire različitih stručnih teorija. Predavač je prisutnima predstavio i tri najčešća modela profesionalne etike na osnovu kojih nastavnici mogu da usmeravaju svoje etičke kodekse. Izdvojene su i najpoželjnije etičke norme kojih bi nastavnici trebalo da se pridržavaju nezavisno od obrazovno-vaspitne ustanove kojoj pripadaju.

Predavanje je podstaklo konstruktivnu diskusiju o mnogim pitanjima u vezi sa položajem etike u obrazovanju, ali i njenom važnosti. Svi prisutni su iznosili svoje lične stavove o etičkim normama koje ih oblikuju u profesionalnom smislu i doprinose im da grade svoj položaj među učenicima.


„Common Misconceptions about Teaching English – metodika nastave engleskog jezika”

U petak, 8. marta 2019, Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je za sve zaposlene u obrazovanju predavanje pod nazivom „Common Misconceptions about Teaching English – metodika nastave engleskog jezika”. Predavač je bila doc. dr Ivana Miškeljin sa Katedre za jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu. Cilj ovog predavanja bio je predstavljanje najčešćih zabluda tokom učenja stranog jezika, ali i dilema u nastavi engleskog jezika. Predavač je prisutnim nastavnicima istakla naučna stanovišta i pojasnila neke od postojećih dilema u vezi sa izgovorom, gramatikom i logikom učenja engleskog jezika.

Predavanje je otvorilo diskusiju o mnogim pitanjima u vezi sa najefikasnijim periodom za početak učenja stranog jezika, ali i odnosom stranog i maternjeg jezika. Prisutni nastavnici su aktivno učestvovali u diskusiji, iznosili su svoje stavove i kritičko mišljenje o procesu učenja engleskog jezika.


„Nauka u parku, park u nauci, pitanje je sad?”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je u četvrtak, 28. februara 2019, šesto po redu predavanje iz ciklusa predstavljanja primera dobre prakse – „Kako da zavolim ponedeljak?” – pod nazivom „Nauka u parku, park u nauci, pitanje je sad?”. Predavač je bila mr Tatjana Marković Topalović, profesor fizike u srednjoj Medicinskoj školi „Dr Andra Jovanović”, koautor Parka nauke u Šapcu, inače prvog trodimenzionalnog udžbenika u Srbiji i jugoistočnoj Evropi, i jedna od tri kandidata iz Srbije za prestižnu svetsku nagradu za najboljeg nastavnika na svetu za 2018. godinu – „Global Teacher Prize 2018” Varkey fondacije iz Londona.

Cilj održanog predavanja bio је predstavljanje primera dobre prakse koji podstiče aktivno učenje prirodnih nauka na način da školsko dvorište ili drugi prostor na otvorenom preuzima ulogu proširene laboratorije u kojoj učenici prolaze kroz naučnoistraživački proces, odnosno misaono se angažuju i suočavaju sa svim dilemama i nedoumicama koje su imali i sami naučnici dok su tragali za raznim naučnim rešenjima ili prirodnim zakonitostima.

Prisutni nastavnici su imali priliku da se upoznaju sa koncepcijom Parka nauke i spoznaju na koji način nastava na otvorenom podstiče interesovanje i motivaciju za učenjem kod učenika, ali i kako na efikasan način povezuje teorijsko znanje i praksu, te samim tim učenici trajnije pamte gradivo, kritički promišljaju i vrednuju određene prirodne pojave.

Moderator predavanja bila je Jasmina Franolić, menadžer za razvoj partnerstva i direktor Osnovne škole Savremena.


„Stišaj svoj bes”

Centar za razvoj karijere pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je 20. februara 2019. petu tribinu iz ciklusa „Usred srede sa problemom” pod nazivom „Stišaj svoj bes”. Predavači na tribini bili su MSc Maša Đurišić, master učitelj i doktorand Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, mr sc. med. dr Radmila Ristić-Dimitrijević, psihoterapeut, i prof. Snežana Knežević, direktorka Osnovne škole „Vladislav Ribnikar” u Beogradu.

Cilj tribine bio je detaljnije predstavljanje izazova u kontroli agresije i besa u adolescenciji i isticanje najčešćih razloga koji sa različitih aspekata objašnjavaju asocijalno ponašanje mladih u odnosu sa vršnjacima, nastavnicima i roditeljima. Tribina je istakla i efikasne metode prevencije i terapije, ali i važnost saradnje psihoterapeuta sa roditeljima i školom, što podrazumeva primenu određenih procedura koje su usklađene sa validnom zakonskom regulativom u Republici Srbiji.

Prisutni su pokazali veliko interesovanje za temu tribine i istaknute načine za razvoj učeničkih socijalnih i emocionalnih veština koji obezbeđuju da se učenička pažnja i obrasci ponašanja usmere na društveno korisne aktivnosti, stvaralačke i intelektualne procese.

Moderator tribine bila je direktorka Instituta za moderno obrazovanje doc. dr Marina Petrović. Intervjue sa predavačima možete pogledati ovde


„Teaching as a public speech”

U četvrtak, 21. februara 2019, Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je predavanje za nastavnike International School Savremene pod nazivom „Teaching as a public speech”. Predavač je bila dr Gordana Bekčić Pješčić, stručnjak u oblasti američkih studija, rodnih studija i studija kulture. Trenutno radi kao samostalni konsultant za odnose s javnošću i komunikaciju. Autor je knjige „Od ideje do slobode” i brojnih članaka iz oblasti savremene kulture, književnosti, političkih nauka, medija.

Cilj predavanja bio je upoznavanje sa osobenostima psihologije učeničke grupe, pojedinačnim profilima učenika i obrazovno-vaspitnim kontekstom nastavne jedinice. U toku predavanja nastavnicima su predstavljene tehnike predviđanja rizika i kriznih situacija, kao i tehnike njihovog premošćavanja. Predstavljanjem inserta iz filmova dr Gordana Bekčić Pješčić istakla je ključne smernice važne za školski čas i način rešavanja izazova u radu.

Prisutni nastavnici su dobili praktično znanje o važnim smernicama za vođenje školskog časa, kao i o načinima koji će im pomoći da u različitim fazama časa zainteresuju i pridobiju pažnju učenika.


„Mere univerzalne prevencije problema u ponašanju učenika”

Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je 8. februara 2019. predavanje za unapređenje obrazovnog procesa pod nazivom „Mere univerzalne prevencije problema u ponašanju učenika”.

Predavač je bila Maša Đurišić, master učitelj i doktorand Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, zaposlena u Osnovnoj školi „Veselin Masleša” u Beogradu.

Cilj ovog predavanja bio je definisanje i klasifikovanje problema u ponašanju učenika i predstavljanje programa univerzalne prevencije koji determinišu nivo rizika u ponašanju i podstiču usvajanje pozitivnih obrazaca ponašanja, stavova i sistema vrednosti.

Prisutni su pokazali veliko interesovanje za temu predavanja i predstavljene preventivne načine za razvoj učeničkih socijalnih i emocionalnih veština. Razvoj ovih veština je važan radi uspostavljanja društveno prihvatljivog i prosocijalnog ponašanja, ali i zbog podsticaja saradnje između učenika, škole, nastavnika i roditelja.


„Veliki rat, mali đaci, interaktivni udžbenik”

U četvrtak, 31. januara 2019, u Centru za stručno usavršavanje održano je peto po redu predavanje o primerima dobre prakse u okviru ciklusa predavanja pod nazivom „Kako da zavolim ponedeljak?”, na temu „Veliki rat, mali đaci, interaktivni udžbenik”. Predavač je bio Nenad Pantić, učitelj u Osnovnoj školi „Sava Šumanović”.

Cilj predavanja je bio metodičko predstavljanje primera projektne nastave koji je osvojio prvo mesto na konkursu Dečjeg kulturnog centra, na temu „Obeležavanje stogodišnjice od pobede u Velikom ratu”. Na predavanju su predstavljeni primeri samostalnog angažovanja učenika i načini na koje je nastavnik kao mentor podstakao učenike da istražuju i donose zaključke, motivisao ih na angažovanje, povezivanje različitih nastavnih predmeta i konstruktivno korišćenje IKT-a.

Svi prisutni su istakli da ih je kreativno angažovanje učenika podstaklo da oplemene svoju nastavu i da kod učenika razvijaju interesovanje za različite društveno važne teme. Ujedno su istakli da im je ovo predavanje ulilo poverenje da među nastavnicima, roditeljima i učenicima u školi mogu postojati afirmativna saradnja, uspešna komunikacija i zdrava socioemocionalna veza.

Institut za moderno obrazovanje je za ovu priliku pozvao i porodicu podnarednika Šestog artiljerijskog puka Drinske divizije i najmlađeg podoficira na svetu, uvrštenog u Ginisovu knjigu rekorda u toku Prvog svetskog rata, Momčila Gavrića, koja je, kao i svi ostali, imala priliku da čuju kako današnji učenici, uz posvećene nastavnike, čuvaju junake i nacionalni identitet.


„Moć celovite biljne ishrane”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je u sredu, 16. januara 2019, četvrtu po redu tribinu iz ciklusa pod nazivom „Usred srede sa problemom”, na temu „Moć celovite biljne ishrane.” Predavači na tribini bili su Jovana Mašić, doktor medicine i Matija Bilješković, roditelj učenice iz International School Savremene, koji poseduje sertifikat o biljnoj ishrani Univerziteta Kornel, T. Kolin Kembel CSI (Itaka, Njujork, SAD).

Cilj ove tribine je bio da se prisutni upoznaju sa osobenostima i efektima celovite biljne ishrane i njenim uklapanjem u tokove savremenog društva. Pored toga, na predavanju su istaknuti najčešći steoreotipi o biljnoj ishrani u društvu, ali se pričalo i o razlozima zbog kojih se ova vrsta ishrane zanemaruje i neopravdano etiketira od strane medicine i prehrambene industrije.

Prisutni su imali prilike da se upoznaju sa najvažnijim principima u celovitoj biljnoj ishrani i dobiju predloge za zdrave biljne obroke, koji obezbeđuju stabilnost i funkcionalnost organizma na visokom nivou i zadovoljavaju potrebe organizma za gvožđem, proteinima, vitaminom B12, mineralima i ugljenim hidratima.


„Šta očekujemo od inkluzivnog obrazovanja?”

U petak, 11. januara 2019, Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je predavanje za unapređenje obrazovnog procesa pod nazivom „Šta očekujemo od inkluzivnog obrazovanja?”. Predavač je bila Marinela Šćepanović, master defektolog, doktorand specijalne edukacije i rehabilitacije, nastavnik individualne nastave, pedagoški savetnik, predsednik Društva defektologa Vojvodine i član Mense Srbije.

Cilj predavanja je bio da se prisutni nastavnici upoznaju sa specifičnostima inkluzivnog obrazovanja, ali i da saznaju na koji je način potrebno prilagoditi celokupan obrazovni sistem potrebama darovitih učenika. Pored toga, predavanje je odgovorilo na mnoštvo aktuelnih pitanja – od toga šta se postiglo inkluzivnim obrazovanjem za proteklih devet godina, preko toga u kojim segmentima je neophodna adaptacija redovnog sistema obrazovanja potrebama i sposobnostima učenika sa različitim smetnjama, pa sve do toga kakvi su uslovi za ravnopravno i odgovarajuće obrazovanje darovite dece i učenika.

Prisutni nastavnici su istakli da im je ovo predavanje omogućilo da dođu do nekih suštinskih znanja kada je reč o primeni i sprovođenju inkluzije u vaspitno-obrazovnim ustanovama, ali i odnosu zakonske regulative Republike Srbije prema njoj. Intervju sa predavačima možete pogledati ovde


„CLIL metoda u nastavi”

Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je u četvrtak, 27. decembra 2018, četvrto po redu predavanje o primerima dobre prakse iz ciklusa predavanja pod nazivom „Kako da zavolim ponedeljak?”, na temu: „CLIL metoda u nastavi”.

Predavači su bili Dragana Bogosavljević, nastavnik matematike, Branislava Blajvaz, nastavnik fizike i Tatjana Stefanac, nastavnik engleskog jezika u Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj” u Sremskoj Mitrovici.

Cilj održanog predavanja bio је predstavljanje nastavnih časova koji povezuju primenu različitih strategija, tehnika rada i akcionog istraživanja u dvojezičnoj (CLIL) nastavi. Prisutni su imali priliku da saznaju više o interesantnom i poučnom pristupu nastavi engleskog jezika, fizike i matematike, kao i o prednostima CLIL metode u odnosu na tradicionalnu nastavu stranih jezika i predmetne nastave, koja je usmerena ka razvoju leksike, kognitivnih funkcija i strategija učenja.

Predstavljena metoda nastave pruža pomoć učeniku tako što olakšava zadatke, upotrebu vizuelnih materijala i savremenih nastavnih sredstava, upotrebu jezika sa fokusom na značenje, usavršavanje produktivnih i receptivnih jezičkih veština.

Moderator predavanja bila je doc. dr Marina Petrović, direktor Instituta za moderno obrazovanje. Intervju sa predavačima možete pogledati ovde.


„Izazovi mentorstva”

Predavači i posetioci na predavanjuCentar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je besplatno predavanje za unapređenje obrazovnog procesa pod nazivom „Izazovi mentorstva”. Predavač je bila Zorana Živanović, master profesor filozofije u Savremenoj gimnaziji.

Cilj predavanja je bio da se nastavnici upoznaju sa pojmom mentorstva ili da se podsete njegovog značenja i spoznaju zbog čega je posedovanje složenih profesionalnih i ličnih osobina važno za kreiranje odnosa koji mentorstvo zahteva, a koji značajno utiče na kvalitet i efikasnost postignuća učenika. Pored toga, u fokusu predavanja bili su i sami izazovi koje nastavnici mentori imaju budući da je reč o distinktivnom, jedinstvenom i personalnom odnosu, koji zahteva ulaganje značajnog vremena i energije, ali i o odnosu koji traje duži vremenski period.

Prisutni nastavnici pokazali su veliko interesovanje za predavanje na kom su se upoznali sa funkcionalnim metodama pomoću kojih se podstiče intelektualni rad i razvoj društveno prihvatljivih obrazaca ponašanja kod učenika, ali su i saznali kako da kroz mentorstvo utiču na pravac njihovog budućeg profesionalnog napredovanja i ličnog razvoja.


„Budimo pametni, hranimo se zdravo”

Centar za razvoj karijere Instituta za moderno obrazovanje organizovao je u sredu, 12. decembra 2018, treću po redu tribinu iz ciklusa pod nazivom „Usred srede sa problemom”, na temu „Budimo pametni, hranimo se zdravo”. Tribina je održana sa ciljem da se razvije svest o pojmu zdrave ishrane i odnosu hrane i fiziološkog funkcionisanja organizma.

Tribina je doprinela da se prisutni upoznaju sa zdravim navikama u ishrani i načinima njihove primene, ali i upoznaju sa vrstama ishrane. Takođe, posebno se obratila pažnja i na efekte suplementacije u ishrani, važnost kontrole prehrambenih proizvoda, kao i važnost praćenja njihovih kalorijskih vrednosti.

Prisutne je na početku pozdravila dr Marina Petrović, direktor Instituta za moderno obrazovanje. Uvodno, veoma stručno i zanimljivo predavanje u vezi sa ovom temom održala je Aleksandra Ikonov, master profesor biologije i stručni saradnik Instituta za moderno obrazovanje, koja je ujedno bila i moderator tribine. Aleksandra Ikonov je istakla osnovne principe zdrave ishrane i važnost praćenja kvaliteta prehrambenih proizvoda koji se konzumiraju. Profesori fizičkog vaspitanja Nenad Vukadinović i Vladimir Miljković, u saradnji sa profesorom biologije Aleksandrom Perićem, realizovali su i predstavili rezultate „step testa”, koji je pratio uticaj ishrane na funkcionalne sposobnosti učenika Srednje škole za informacione tehnologije.

Učenici International School Savremene Mina Jakovljević, Tara Ćulibrk, Nikola Milutinović i Aleksandar Zaplatić, zajedno sa profesorkom biologije Nadeždom Golubović, apelovali su na mitove koji postoje kada je reč o vitaminskoj suplementaciji. Nastavnik vannastavnih aktivnosti u Savremenoj gimnaziji i fizičkog vaspitanja u International School Savremenoj Uroš Krstović razbio je predrasude o proteinskoj i aminokiselinskoj suplementaciji, dok su učenici Dunja Mićunović, Sara Čučaković, Sofija Škaro, Arsa Petkovski i Teodora Ćirković istakli rezultate istraživanja o navikama u ishrani učenika Savremene gimnazije. Učenica Dunja Mićunović je predstavila i specifičnosti vegetarijanske ishrane, a teolog Antonio Aras je sa prisutnima razgovarao o odnosu čoveka prema hrani u postu.

Prisutni nastavnici, roditelji i učenici su pokazali ogromno interesovanje za temu, aktivno su učestvovali u iznošenju stavova i pohvalili sve predavače za stručna i veoma kvalitetna predavanja.


„Ko čita, ne skita”

Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je 29. novembra 2018. treće po redu predavanje o primerima dobre prakse u okviru ciklusa predavanja pod nazivom „Kako da zavolim ponedeljak?”, na temu: „Ko čita, ne skita”. Predavač je bila Maja Bunjac, profesor srpskog jezika i književnosti i dramski pedagog. Maja je režirala tridesetak nagrađivanih amaterskih pozorišnih predstava i programa sa decom i mladima uzrasta od 7 do 25 godina. Autor je četiri originalna dramska teksta, desetak dramatizacija i tri scenarija za dokumentarno-igrane filmove. Idejni je kreator i koordinator Dramskog studija „BIS!”, koji radi već deset godina i ostvaruje samostalnu amatersku pozorišnu produkciju, koja se igra na scenama širom Beograda i Srbije. Pored profesorke, na predavanju su bila prisutna i četiri učenika IV razreda.

Cilj održanog predavanja bio je predstavljanje primera dobre prakse koji bude svest nastavnika o borbi za mlade čitaoce i o čitanju kao kompleksnoj aktivnosti, odnosno sintezi različitih procesa, a posebno o produktivnom čitanju, koje je osnova pismenosti. Predavanje je objasnilo razliku između čitača i čitaoca, ali i kako se vežbama za buđenje mašte i kreativnosti razvijaju iskonska čitalačka znatiželja i aktivnost, a time i rešava problem „neinteresantnih dela” iz školske lektire. Tokom predavanja je izvedena demonstracija produktivnog čitanja sa gostima – učenicima i održane su radionice sa nastavnicima.

Nastavnici su pokazali ogromno interesovanje za temu jer je predavanje predstavilo nastavne tehnike koje podstiču čitanje kod mladih, a koje omogućavaju i uspostavljanje odgovarajuće komunikacijske interakcije generacija novog vremena i istorijski vrednih književnih dela, što je ujedno i kanal kojim se mladima nude prave vrednosti.

Projekat je podržao Sekretarijat za kulturu Beograda, a izvodi ga Udruženje za edukaciju „Jupiter” iz Beograda. Pripremu predavanja vodile su dr Marina Petrović i MSc Aleksandra Ikonov, iz Instituta za moderno obrazovanje. Moderator predavanja je bila Jasmina Franolić, koordinator obrazovnih programa Instituta za moderno obrazovanje.

Intervju sa predavačem Majom Bunjač možete pogledati na YouTube kanalu Instituta.


„Šta je savremena karijera?”

U sredu, 21. novembra 2018. godine, Centar za razvoj karijere Instituta za moderno obrazovanje organizovao je tribinu u okviru ciklusa „U sred srede sa problemom”, u saradnji sa Edu Izazovom – posvećenog širenju pozitivnih ideja iz oblasti obrazovanja, na kojem učenici, edukatori, preduzetnici i roditelji dele svoja iskustva u formi kratkih i inspirativnih predavanja – a koji tradicionalno priprema Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva „Connecting” iz Pančeva. Tema ovog događaja bila je „Šta je savremena karijera?”.

Na tribini su učestvovali nastavnici i učenici International School Savremene i Srednje škole za informacione tehnologije, učenica Savremene gimnazije, predstavnice Euroguidance centra i Beogradske otvorene škole, kao i preduzetnica sa specijalnim priznanjem za inovativnost Udruženja poslovnih žena Srbije.

Cilj tribine je bio da okupi nastavnike, roditelje, preduzetnike, učenike i sve ostale ljude koji žele da unaprede obrazovni sistem kroz predstavljanje ličnih priča različitih učesnika, koje će poslužiti kao pokretači promena u obrazovanju i među mladima. Prisutni su istakli da je postignuta ideja tribine da se kroz inspirativno predstavljanje različitih predavača i njihovog karijernog puta podstakne razvoj svesti o budućim pravcima razvoja savremene karijere i važnosti usklađivanja sopstvenih interesa sa promenama današnjice.

Moderatori tribine su bili dr Marina Petrović, direktor Instituta za moderno obrazovanje, Beograd, i Sara Đurđević, edu challenge coordinator, Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva „Connecting”. Pripremu tribine vodile su dr Marina Petrović i MSc Aleksandra Ikonov iz Instituta za moderno obrazovanje.


„Izrada testova i Blumova taksonomija”

U petak, 9. novembra, Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je predavanje za unapređenje obrazovnog procesa pod nazivom „Izrada testova i Blumova taksonomija”. Predavač je bila Milja Narančić, diplomirani andragog, trenutno zaposlena u kompaniji LINK group na poziciji saradnika za nastavu i učenje.

Cilj ovog predavanja bio je da se nastavnici upoznaju sa Blumovom taksonomijom i njenom primenom pri izradi testova znanja ili da je se podsete. Takođe, ovo predavanje je ukazalo na važnost definisanja merljivih ishoda predavanja i konstrukciju instrumenta koji te ishode mere i koji direktno utiču na kognitivne domene učenika. Pored ovoga, nastavnici su se kroz predavanje upoznali i sa novom, digitalnom verzijom Blumove taksonomije i uvideli njenu primenu u savremenoj nastavi.

Predavanje je izazvalo ogromno interesovanje nastavnika, a svi prisutni nastavnici su osvežili svoja znanja i stekli nova iz oblasti izrade testova znanja i Blumove taksonomije, utvrdili su razlike među vrstama testova, pitanjima i zadacima koji su poželjni ili nepoželjni u testovima, ali su dobili i praktične primere za osmišljavanje pitanja koja mere sve obrazovne nivoe postignuća učenika.


„(Ne)Pismeno u 21. vek”

Centar za karijerno vođenje Instituta za moderno obrazovanje iz Beograda organizovao je besplatnu tribinu u okviru ciklusa pod nazivom „U sred srede sa problemom” na temu „(Ne)Pismeno u 21. vek”. Tribina je održana u sredu, 7. novembra 2018, od 18 do 20 sati.

Kao predavači na tribini su se našli Stefan Geić, student druge godine glume, u klasi prof. Vide Ognjenović, na Fakultetu savremenih umetnosti, Beograd; doc dr Dušica Filipović, Fakultet savremenih umetnosti, Beograd; Marija Šaponjić, profesor srpskog jezika i književnosti i učenici Srednje škole za informacione tehnologije, Beograd; Maja Bunjac, profesor srpskog jezika i književnosti, Gimnazija „Crnjanski”, Beograd; Gordana Perković, profesor engleskog jezika i književnosti i učenici iz Savremene gimnazije, Beograd; Msc Aleksandra Ikonov, Institut za moderno obrazovanje; Aleksandra Prokopijević, profesor srpskog jezika i književnosti i učenici iz Srednje škole za informacione tehnologije, Beograd, kao i Monja Medaković, studentkinja druge godine glume, u klasi prof. Vide Ognjenovć, na Fakultetu savremenih umetnosti, Beograd.

Cilj tribine bio je da podstakne motivaciju za razvijanjem raznih oblika pismenosti 21. veka, razvoj spoznaje o benefitima redovnog čitanja, upoznavanje sa čitalačkim navikama mladih, njihovim interesovanjima i stavovima o čitanju, kao i žanrovima za koje se opredeljuju. Tribina je predstavila rezultate niza projektno-istraživačkih aktivnosti koje su učenici Savremene gimnazije i Srednje škole za informacione tehnologije radili tokom septembra, oktobra i novembra, a koje su usmerene na praćenje čitalačkih navika i čitalačkih interesovanja, ali i učeničkih impresija o 63. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga.

Svi prisutni su pokazali ogromno interesovanje za temu tribine. Nakon tribine dobijeno je izuzetno mnogo dobrih i podsticajnih komentara na odabir tema, izlaganje predavača i organizaciju tribine. Pripremu i realizaciju tribine vodile su dr Marina Petrović i Msc Aleksandra Ikonov iz Instituta za moderno obrazovanje.

Moderator tribine bila je dr Marina Petrović.


„Obnovljivi izvori energije i projektna nastava”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje iz Beograda organizovao je drugo po redu besplatno predavanje iz ciklusa predstavljanja primera dobre prakse „Kako da zavolim ponedeljak”, pod nazivom „Obnovljivi izvori energije i projektna nastava”, u četvrtak, 25. oktobra 2018. Predavač je bila Jasna Ristić, diplomirani inženjer elektrotehnike, nastavnik elektrotehničke grupe predmeta u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla” u Beogradu. Pored predavača, na predavanju su kao demonstratori bili prisutni i F. Živojinović, A. Šavikin, B. Jovanović, učenici četvrtog razreda obrazovnog profila Elektrotehničar elektronike.

Prisutni nastavnici su tokom predavanja stekli znanje o teorijskim okvirima projektne nastave i etapama kroz koje se ona realizuje, o načinu razvijanja međupredmetnih kompetencija kod učenika koje su u vezi sa izvorima energije, energetskom efikasnošću i održivim razvojem, a takođe su dobili i korisne informacije o načinu pokretanja učeničkog projekta.

Cilj održanog predavanja bio je predstavljanje dobrog primera iz prakse koji pruža učenicima mogućnost da razviju svoje ideje i u saradnji sa stručnjacima iz odgovarajućih oblasti izrade radove koji su primenljivi u praksi, a u saglasnosti sa srednjoškolskim uzrastom. Ovakvim pristupom nastavi omogućava se podsticanje razvoja stvaralaštva i inovatorstva, razvoj samoinicijative, samopouzdanja, kreativnosti, timskog rada i odgovornosti, ali i uvođenje novih praktičnih nastavnih metoda i uspostavljanje saradnje između škole i odgovarajućih državnih i društvenih subjekata.

Nastavnici koji su pratili predavanje preko direktog prenosa ili uživo pokazali su ogromno interesovanje za temu „Obnovljivi izvori energije i projektna nastava”, koja ide u pravcu maksimalnog osamostaljivanja učenika u učenju uz odgovarajuću podršku nastavnika. Pored toga, uvideli su kako da primene nove tehnologije u nastavi kroz formu oglednog časa i projektne nastave, što je dobra ideja za motivisanje učenika da kroz praktičan rad bolje razumeju i trajno zapamte teorijski deo predmeta.

Intervju sa predavačem Jasnom Ristić i učenicima možete pogledati na YouTube kanalu Instituta.


„Koncentracijom i motivacijom do izuzetnosti”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je predavanje na temu „Koncentracijom i motivacijom do izuzetnosti”. Predavanje je održano u petak, 12. oktobra 2018. Predavač je bila mr Nataša Nikolić, autor i realizator seminara za stručno usavršavanje nastavnika i voditelj radionica za decu, omladinu, odrasle i roditelje.

Ciljevi predavanja su bili predstavljanje značaja i načina za podsticanje koncentracije i motivacije, usvajanje znanja o značaju i mogućnostima fokusiranja pažnje i odvajanju bitnog od nebitnog, upoznavanje sa postupcima podsticanja pozitivnih emocija u svrhu boljeg i trajnijeg pamćenja gradiva, ali i istraživanje novih mogućnosti primene raznih hobija u podsticanju usmerene koncentracije i motivacije za usvajanje znanja.

Pored toga, prisutnima je predstavljena i autorkina pedagoška metoda NANI, koja, po njenim rečima, pokazuje najbolje rezultate kada su u pitanju jačanje ličnosti, sigurnosti, samopouzdanja, odlučnosti, sreće, uspešnosti, povećane motivisanosti za život, stvaralaštvo, učenje i rad.

Prisutni nastavnici i oni koji su pratili predavanje preko interneta istakli su da su podstaknuti na razmišljanje o svojim ličnim izuzetnim osobinama, ali i važnosti njihovog prepoznavanja kod učenika, što će sa zadovoljstvom nadalje primenjivati kroz nastavni proces.

Intervju sa predavačem Natašom Nikolić može se pogledati na našem YouTube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=yj5V-4RPWsI


„Model višefrontalne nastave – NOVA ŠKOLA, Petar Savić”

U četvrtak, 27. septembra 2018, u organizaciji Centra za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, održano je predavanje o primerima dobre prakse, u okviru ciklusa predavanja pod nazivom „Kako da zavolim ponedeljak”, koja su planirana svakog poslednjeg četvrtka u mesecu. Predavanje na temu „Model višefrontalne nastave – NOVA ŠKOLA, Petar Savić” održala je Drinka Savić, stručni saradnik, pedagog i samostalni pedagoški savetnik iz Srednje tehničke PTT škole u Beogradu.

Cilj održanog predavanja bio je usvajanje znanja i primera dobre prakse u implementaciji modela višefrontalne nastave, koji prati individualna dostignuća učenika i tako ih podstiče na dalji napredak. Kroz predavanje predstavljen je jedinstven i originalan, vizionarski model nastave, u kome svako uči svojim tempom i u skladu sa svojim interesovanjima, gde godina traje koliko je potrebno svakom učeniku, ocenjivanje je humanizovano i decentralizovano, učenik je aktivan i nosilac svih aktivnosti, jer od njegovog angažovanja zavisi napredovanje.

Prisutni nastavnici su se tokom predavanja upoznali sa idejama o dobroti koje proističu iz nastavnog modela koji prethodi ili ide u korak sa najmodernijim, humanim teorijama o aktivnoj nastavi i aktivnom učenju, u kojima je učenik glavni akter, gde je cilj znanje, a ne ocena.

Predavanje je bilo namenjeno svim nastavnicima zaposlenim u obrazovanju, a moglo se pratiti i uživo preko direktnog prenosa. Nastavnici koji su pratili predavanje istakli su da je predstavljeni primer dobre prakse bio podsticajan kako za unapređenje svakodnevne nastave, tako i za razvoj dobre socioemocionalne klime u učionici.

Intervju sa predavačem Drinkom Savić može se pogledati na našem YouTube kanalu: https://youtu.be/ZF3W_uTLhWM


„Komunikacijski trougao: nastavnik– učenik–roditelj”

U četvrtak i petak, 13. i 14. septembra 2018, u organizaciji Centra za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, održana su predavanja na temu „Komunikacijski trougao: nastavnik– učenik–roditelj”. Predavač je bila Tatjana Koluvija, master profesor srpskog jezika i književnosti i Global Perspectives teacher u International Savremena School.

Cilj održanih predavanja je bilo isticanje ključnih faktora koji su važni za uspešnu komunikaciju sa roditeljima i učenicima u trouglu roditelj–nastavnik–učenik, vodeći računa o osobinama ličnosti svih učesnika u komunikaciji.

Prisutni nastavnici su tokom predavanja stekli znanje o tipovima roditelja i učenika, ali su usavršili i veštine vezane za pripremu, zakazivanje i vođenje sastanaka sa roditeljima u vidu roditeljskog i individualnog sastanka. Pored toga, nastavnici su se osposobili kako da naprave saradnika od roditelja, saznali su šta je asertivna komunikacija i zašto je ona važna za posao nastavnika, ali i kako da očuvaju lični integritet i dostojanstvo profesije.

Predavanje je bilo namenjeno svim nastavnicima zaposlenim u obrazovanju, a moglo se pratiti i uživo preko direktnog prenosa. Učesnici koji su pratili predavanja rekli su da je predavač temi pristupio temeljno i sistematično, uz sjajno izlaganje, zanimljiv pristup i mnogo praktičnih primera.


„Nastavnik – didaktički medij”

U petak, 31. avgusta 2018, u organizaciji Centra za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, održano je predavanje na temu „Nastavnik – didaktički medij”. Predavač je bila Daliborka Ranđelović, profesor srpskog jezika i književnosti iz VIII beogradske gimnazije.

Cilj održanog predavanja je bio da razvije, podstakne i promoviše kulturu govora u nastavi, ali i da istakne moć reči nastavnika u obrazovnom i vaspitnom domenu važnom za razvoj učenika i usmerenom na održavanje dobre pedagoške klime u učionici i nastavnom procesu u celini. Predavanje je osposobilo nastavnike da prepoznaju svojstva dobrog govora i obrate pažnju na pravilnost, jasnoću, jezgrovitost, tečnost i svrsishodnost. Prisutni su imali priliku da uvežbaju način izgovaranja reči i rečenica tako da govorne konstante istaknu nastavnika kao didaktički medij u nastavnom procesu.

Zbog važnosti teme, predavanje je bilo namenjeno svim nastavnicima zaposlenim u obrazovanju, a moglo se pratiti i uživo preko direktnog prenosa. Nastavnici su na ovom predavanju dobili alate za uvežbavanje dikcije, artikulacije, tempa govora, ali i neverbalnih gestova. Posebno je istaknut značaj rečenične melodije za motivaciju učenika za učenjem i isticanjem važnih delova predavanja. Učesnici koji su pratili uživo prenos predavanja rekli su da je tema odlično obrađena i da je predavanje obilovalo stručnim informacijama i primerima.


„Odeljenjsko starešinstvo – kreativne teme za ČOS – iskustvo iz prakse”

U utorak, 28. avgusta 2018, u Srednjoj školi za informacione tehnologije i Savremenoj gimnaziji održana su dva predavanja na temu „Odeljenjsko starešinstvo – kreativne teme za ČOS – iskustvo iz prakse”. Predavač je bila Zorica Prokopić, pedagoški savetnik, profesor računarstva i informatike u Tehničkoj školi u Loznici.

Cilj predavanja je bio razmena znanja, primera dobre prakse i iskustava u oblasti poslova odeljenjskog starešine. Predavanje je osposobilo nastavnike za uspešno planiranje i izradu programa rada odeljenjskog starešine, za uspostavljanje afirmativne saradnje sa učenicima i roditeljima, kao i uspešno pronalaženje rešenja u različitim pedagoškim situacijama. Obuka je bila namenjena svim nastavnicima zaposlenim u obrazovanju, a predavanje se moglo pratiti i uživo preko direktnog prenosa.

Nastavnici su dobili predloge kreativnih tema za ČOS po mesecima i razredima, a obuhvaćene su aktivnosti od pravilnog vođenja dnevnika do interakcijskog pristupa sa učenicima i roditeljima. Za svaki razred posebno je istaknuta po jedna centralna tema u vezi sa uzrasnim karakteristikama učenika, kao i predlozi kreativnih tehnika rada sa učenicima na ostvarivanju programa rada odeljenjskog starešine.

Zadovoljstvo predavačem, temom i organizacijom može se videti iz komentara nastavnika nakon održanih predavanja:

„Zahvalni smo na sjajnom predavanju.”
„Vaša radionica mi je došla u pravi čas – starešinstvo mi je dodeljeno pre nekoliko dana.”
„Teme za čas odeljenjske zajednice i primjeri dobre prakse su prijeka potreba svih nas koji obavljamo taj lijepi i tako odgovoran posao.”
„Svidelo mi se što su dati predlozi tema za ČOS po mesecima, tako da sam mogla da uporedim sa onim što i mi biramo kao teme. Svideo mi se predlog kreativnog načina predstavljanja učenika u prvom razredu.”


„Refleksivna praksa u funkciji profesionalnog razvoja nastavnika”

U sredu, 15. avgusta 2018, u Savremenoj gimnaziji i Comtrade Technology Centru održana je interna obuka na temu „Refleksivna praksa u funkciji profesionalnog razvoja nastavnika”. Predavač je bio profesor filozofije i građanskog vaspitanja Mirko Marković, iz Gimnazije „Vuk Karadžić” u Loznici.

Cilj predavanja je bio da se razviju i unaprede znanja, veštine i stavovi nastavnika u vezi sa značajem i ulogom samopreispitivanja, jačanja i delotvornosti pedagoške prakse. Obuka je podrazumevala dve radionice – jednu za nastavnike u Savremenoj gimnaziji i drugu za nastavnike u Srednjoj školi za informacione tehnologije (ITHS).

Aktivnim učešćem na radionicama nastavnici su pokazali spremnost za usavršavanje i unapređenje nastavnog procesa u pravcu razvoja samosvesti o onome što rade. Sticanjem znanja o refleksivnim alatima, nastavnici su osposobljeni da sagledaju, otkriju, preispitaju, razumeju i vrednuju svoj rad, stavove, prioritete i vrednosti na kojima zasnivaju svoju praksu. Pored navedenog, osobenosti refleksivne prakse doprineće i razvoju samopouzdanja, odgovornosti i profesionalne stabilnosti u vaspitno-obrazovnom procesu.

Neki od komentara nastavnika nakon održane radionice su:
„Sve je bilo lepo i korisno. Hvala!”
„Zahvaljujemo na kvalitetnom predavanju”.
„Sve je bilo u redu. Naučeno je nešto iz ovoga”.


„Trening „Komunikator = Gladijator”

Trening „Komunikator = Gladijator"Trening je namenjen svima koji su želeli da upoznaju sebe i da, kroz rad sa profesionalnim trenerom za veštine komunikacije i poznatim glumcem Markom Stojanovićem, postanu ubedljivi komunikatori.

Prisustvo ovom treningu omogućilo je prisutnima da usvoje nove veštine i alate za komunikaciju, kao i da upoznaju tehnike za dekodiranje neverbalne komunikacije sagovornika. Uz to, svi prisutni su mogli da steknu neophodno samopouzdanje i veštine za borbu sa tremom.


„Zloupotreba psihoaktivnih supstanci (PAS) u školama”

Ova besplatna tribina okupila je pedagoge, prosvetne i socijalne radnike, vaspitače, ali i sve ostale stručnjake koji rade sa mladima.

Tribina je omogućila učesnicima da se upoznaju sa karakteristikama i simptomima bolesti zavisnosti, kao i da saznaju pomoću kojih tehnika mogu na vreme da prepoznaju problem i preventivno reaguju. Osim toga, korisna diskusija omogućila je okupljenima da razmene ideje o prevenciji i različitim tretmanima bolesti zavisnosti.