Predstavljamo tim profesionalnih, odgovornih, pouzdanih i posvećenih ljudi koji čini Institut za moderno obrazovanje

 

Dr Valentin Kuleto

Predsednik Instituta za moderno obrazovanje

 

 

 

 

Dr Valentin Kuleto je doktorirao na istraživanjima problema adaptabilnog personalizovanog modela sistema za učenje na daljinu. Realizovao je brojne obrazovne projekte i istakao se kao njihov idejni začetnik, projektant i lider njihove realizacije. Njegova delatnost, vizija i energija svakodnevno redefinišu, razvijaju i unapređuju obrazovanje na način koji odgovara savremenom društvu i potrebama njegovih građana.

Pročitajte više o dr Valentinu Kuletu na linku.

 

 

M.Ed. Svetlana Belić Malinić

Direktor International School Savremene i akademski direktor Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (0)11/40-11-260

Imejl: svetlana.belic@institut.edu.rs

 

Diplomirala je Engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Beogradu, nakon čega je postdiplomske studije iz oblasti obrazovanja završila na Univerzitetu u Londonu, a svoje znanje i iskustvo pretočila je u doktorat iz oblasti međunarodnog obrazovanja na Univerzitetu u Lesteru. Svetlana je sertifikovana da vodi Kembridž program za profesionalni razvoj nastavnika i član je Kembridž tima za unapređenje međunarodnih ispita. Kao direktorka Savremene gimnazije smatra da je svaki nastavnik na prvom mestu celoživotni učenik. Dobitnik je nagrade „International House” za pedagoška istraživanja, a 2014. godine bila je finalista takmičenja za svetsku nagradu „Najbolji nastavnik 21. veka” za doprinos u unapređenju nastave, koju svake godine dodeljuje Pearson, jedna od najpoznatijih obrazovnih institucija u svetu. Zbog izuzetnih profesionalnih uspeha, imenovana je za ambasadora obrazovanja Univerziteta u Londonu.

 

 

MSc Aleksandra Ikonov

Master profesor biologije i stručni saradnik na poslovima organizacije programa stručnog usavršavanja Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (0)11/40-11-260

Imejl: aleksandra.ikonov@institut.edu.rs

 

Aleksandra je diplomirani biolog i master profesor biologije. Masterirala je na Biološkom fakultetu u Beogradu sa temom „Usvajanje bioloških pojmova u osnovnoškolskoj nastavi biologije”. Doktorand je na Biološkom fakultetu u Beogradu, gde priprema doktorsku disertaciju na Katedri za biologiju razvića životinja. Kao koautor je učestvovala na međunarodnom konkursu „Peace and Cooperation School Award”, gde je u okviru tima osvojila nagradu za univerzalni doprinos obrazovanju – „Extraordinary Award Malala 2015 for universal education”. U okviru tima GEBS, finalista je i takmičenja „GESS Education Awards 2017” u oblasti „Innovation in Education Award”. Autor je brojnih naučnih i stručnih radova u domenu pedagoških i bioloških nauka. Redovni je autor članaka magazina „Lekovito bilje”.

Trenutno radi kao koordinator obrazovnih programa Instituta za moderno obrazovanje na poziciji stručnog saradnika na poslovima organizacije programa stručnog usavršavanja nastavnika. Aktivno izučava obrazovne IT aplikacije.

 

MSc Saša Ivakić

Profesor računarstva i informatike i koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (0)11/40-11-260

Imejl: sasa.ivakic@link.co.rs

 

Osnovne i master studije završio je na Pedagoškom fakultetu, gde je proučavao savremene tehnologije u nastavi i učenju, a posebnu pažnju posvetio je proučavanju aplikativnog softvera u programiranoj nastavi. Doktorand je metodike razredne nastave informatike na Pedagoškom fakultetu, a bavi se i proučavanjem efikasnosti i efektivnosti raznih alata i tehnologija za učenje programiranja kod đaka u razrednoj nastavi. Saša je koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju i inovacije u obrazovanju Instituta za moderno obrazovanje, gde radi na implementaciji obrazovne tehnologije u nastavni proces, a pored toga je angažovan i kao profesor informatike i računarstva u Savremenoj gimnaziji.

Dipl.ing.arh. Nina Stojanović

Diplomirani inženjer arhitekture, licencirani urbanista, licencirani projektant i saradnik za projekte Centra za projekte Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (0)11/40-11-260

Imejl: nina.stojanovic@institut.edu.rs

 
<p“>Diplomirala na Arhitehtonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima 30 godina profesionalnog iskustva na međunarodnim i domaćim  projektima u oblasti projektovanja i izgradnje. Od 2009. godine radi i na projektima koje finansira EU, pretežno na polju održivog lokalnog razvoja. Njeno dugogodišnje iskustvo obuhvata rad u ulozi licenciranog projektanta i urbaniste, tim lidera istraživačkih studija, strategija i studija izvodljivosti, kao i u ulozi autora više nagrađenih konkursa iz oblasti projektovanja i urbanističkog planiranja.

Izlagala je na više stručnih manifestacija kao što su saloni arhitekture i urbanizma. Nosilac je visokih stručnih priznanja i nagrada u okviru navedenih manifestacija. U više navrata bila je član stručnih žirija na konkursima koje je raspisao DAB (Društvo arhitekata Beograda).

Od ostalog obrazovanja poseduje brojne sertifikate, uključujući: World Bank Institute Course „Sustainable Urban Land Use Planning” – Urban Development, Planning, Finance and Governance, Sertifikat za pisanje i implementaciju EU projekata, najviši nivo, Energetski menadžeri, Ministarstvo energetike RS, Obuka za implementaciju GIS-a i dr.

Od 2009. do 2016. godine radila je kao Šef kancelarije za EU projekte i lokalni razvoj opštine Savski venac, gde je bila projektni menadžer i ekspert iz oblasti održivog razvoja na desetak projekata koje je finansirala EU. Projekat MILD HOME, u kome je učestvovala u ulozi projektnog menadžera za Srbiju, bio je finalist prestižne nagrade REGIO STAR za 2015, koju dodeljuje Evropska komisija za najuspešnije projekte realizovane u EU.

U periodu od 2012. do danas učesnik je na više međunarodnih konferencija u okviru teme održivog razvoja u Briselu, Moskvi, Sofiji i Veneciji.

Od 2016. godine radila je u okviru ECPD-a (Evropskog centra za mir i razvoj, koji je osnovao Univerzitet UN) kao direktor sekretarijata, a danas radi kao spoljni saradnik na  projektima i istraživanjima.

 

Dipl. Aleksandra Karadžić

Diplomirani komunikolog za odnose sa javnošću i tehnički sekretar Instituta za moderno obrazovanje

Kontakt: +381 (0)11/40-11-260

Imejl: aleksandra.karadzic@institut.edu.rs; office@institut.edu.rs

 

Aleksandra ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom i roditeljima. Organizovala je veliki broj događaja različitog karaktera. Osvajala je nagrade iz oblasti muzike i književnosti. Voli da se bavi humanitarnim radom i trenutno je zaposlena kao tehnički sekretar na Institutu za moderno obrazovanje.