Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Upoznajte se sa aktivnostima Instituta i pročitajte više o brojnim događajima u našoj organizaciji

„Prevencija prekomerne upotrebe i zavisnosti od savremenih tehnologija”

U subotu, 30. marta 2019, Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje u saradnji sa Osnovnom školom Savremena organizovao je akreditovani seminar pod nazivom „Prevencija prekomerne upotrebe i zavisnosti od savremenih tehnologija”. Predavači su bili Aleksandar Kuzmanović, diplomirani psiholog i predsednik udruženja Mreža profesionalaca Srbije SPONE, i Vladimir Lelićanin, softverski developer.

Cilj seminara bio je isticanje važnosti prevencije od tehnološke zavisnosti kod dece. Predavači su predstavili najnovija naučna otkrića i preporuke koje pozitivno utiču na razvoj dece, ali i doprinose optimalnom korišćenju digitalnih tehnologija za obrazovanje, komunikaciju i zabavu.  Pročitaj više>>


„Šta se desi sa genijem kad pođe u prvi razred?”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje održao je u četvrtak, 28. marta 2019, sedmo predavanje iz ciklusa „Kako da zavolim ponedeljak?”, pod nazivom „Šta se desi sa genijem kad pođe u prvi razred?”. Predavač je bio diplomirani učitelj – master Momčilo Stepanović, učitelj u OŠ „Banović Strahinja” Beograd, pedagoški savetnik, član Mense Srbije, autor brojnih akreditovanih programa stručnog usavršavanja u obrazovanju, udžbenika i knjiga i tvorac didaktičkih sredstava i edukativnih igara. 

Cilj ovog predavanja bio je isticanje važnosti podjednakog razvoja intelektualne, emocionalne i socijalne inteligencije kod učenika. Akcentovan je uticaj mentalnih okvira u kojima učenici odrastaju, ali i kako ih nastavnici doživljavaju na tom putu, kao i koliko pedagoško usmeravanje utiče na način mišljenja učenika. Predavanje je prisutnima naglasilo i kako funkcionalna primena aktivnog i kreativnog mišljenja utiče na donošenje kvalitetnih kritičkih odluka, zaključaka i stavova. Pročitaj više>>


„Izrada kviza u aplikaciji Quizizz”

U ponedeljak, 25. marta 2019, Centar za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje održao je članovima IMO besplatnu edukativnu obuku na temu: „Izrada kviza u aplikaciji Quizizz”. Predavač je bio MSc Saša Ivakić, profesor računarstva i informatike u Savremenoj gimnaziji i koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju. 

Cilj ove obuke bio je da učesnici savladaju najsavremeniji onlajn-alat i unaprede primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u svojoj praksi. Obuka je članovima Instituta pružila potrebne veštine namenjene za kreiranje kvizova i inicijalnih testova, koji olakšavaju, oplemenjuju i ulepšavaju nastavnički i učenički rad. Pročitaj više>>


„Sve je do ljudi” – prikaz rezultata projekta međuškolske saradnje

U četvrtak, 21. marta 2019, Centar za razvoj karijere Instituta za moderno obrazovanje organizovao je tribinu namenjenu zaposlenima u obrazovanju, ali i roditeljima, pod nazivom „Sve je do ljudi” – prikaz rezultata projekta međuškolske saradnje. Predavači su bili Jasna Ristić, profesor elektrogrupe predmeta u ETŠ „Nikola Tesla”, Aleksandra Prokopijević, profesor srpskog jezika i književnosti i zamenik direktora na ITHS-u i Andrijana Vasić, profesor elektrogrupe predmeta, ITHS. 

Cilj ove tribine bio je predstavljanje modela projektne nastave na temu „Obnovljivi izvori energije”, koji je nastao u saradnji između Elektrotehničke škole „Nikola Tesla” i Srednje škole za informacione tehnologije u Beogradu. Pročitaj više>>


„Profesionalna etika u obrazovanju”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je u četvrtak, 14. marta 2019, za sve zaposlene u obrazovanju predavanje pod nazivom „Profesionalna etika u obrazovanju”. Predavač je bio sociolog Nemanja Đikanović.

Cilj ovog predavanja bio je definisanje pojma profesionalne etike kroz okvire različitih stručnih teorija. Predavač je prisutnima predstavio i tri najčešća modela profesionalne etike na osnovu kojih nastavnici mogu da usmeravaju svoje etičke kodekse. Izdvojene su i najpoželjnije etičke norme kojih bi nastavnici trebalo da se pridržavaju nezavisno od obrazovno-vaspitne ustanove kojoj pripadaju. Pročitaj više>>


„Common Misconceptions about Teaching English – metodika nastave engleskog jezika”

U petak, 8. marta 2019, Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je za sve zaposlene u obrazovanju predavanje pod nazivom „Common Misconceptions about Teaching English – metodika nastave engleskog jezika”. Predavač je bila doc. dr Ivana Miškeljin sa Katedre za jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu.

Cilj ovog predavanja bio je predstavljanje najčešćih zabluda tokom učenja stranog jezika, ali i dilema u nastavi engleskog jezika. Predavač je prisutnim nastavnicima istakla naučna stanovišta i pojasnila neke od postojećih dilema u vezi sa izgovorom, gramatikom i logikom učenja engleskog jezika. Pročitaj više>>


„Darovita deca i učenici u inkluzivnom obrazovanju”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje u saradnji sa Resursnim centrom „Znanje” iz Beograda organizovao je za sve zaposlene u obrazovanju akreditovani seminar pod nazivom „Darovita deca i učenici u inkluzivnom obrazovanju”. Seminar se održao 2. marta 2019. godine. Predavači su bili master defektolog Marinela Šćepanović, Društvo defektologa Vojvodine, Mensa Srbije i doktor defektoloških nauka Snežana Nišević, OŠ „Boško Buha” Beograd.

Cilj seminara bio je predstavljanje pojma darovitosti u odnosu na opšte intelektualne i školske sposobnosti, kreativno i produktivno mišljenje, sposobnost vizuelnog i auditivnog opažaja stvarnosti, ali i psihomotornih sposobnosti. Predavači su prisutnima istakli i kako se daroviti učenici po fizičkim, umnim, emocionalnim i socijalnim karakteristikama kvalitativno razlikuju od prosečne dece. Predstavljeni su i metodologija ranog otkrivanja darovitosti i načini kako se prepoznaje i identifikuje darovitost u kontekstu nastavnih predmeta. Poseban fokus je stavljen i na pružanje podrške nastavnicima u radu sa darovitom decom i učenicima u inkluzivnom obrazovanju. Pročitaj više>>


„Nauka u parku, park u nauci, pitanje je sad?”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je u četvrtak, 28. februara 2019, šesto po redu predavanje iz ciklusa predstavljanja primera dobre prakse – „Kako da zavolim ponedeljak?” – pod nazivom „Nauka u parku, park u nauci, pitanje je sad?”.

Predavač je bila mr Tatjana Marković Topalović, profesor fizike u srednjoj Medicinskoj školi „Dr Andra Jovanović”, koautor Parka nauke u Šapcu, inače prvog trodimenzionalnog udžbenika u Srbiji i jugoistočnoj Evropi, i jedna od tri kandidata iz Srbije za prestižnu svetsku nagradu za najboljeg nastavnika na svetu za 2018. godinu – „Global Teacher Prize 2018” Varkey fondacije iz Londona. Pročitaj više>>


„Stišaj svoj bes”

Centar za razvoj karijere pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je 20. februara 2019. petu tribinu iz ciklusa „Usred srede sa problemom” pod nazivom „Stišaj svoj bes”. Predavači na tribini bili su MSc Maša Đurišić, master učitelj i doktorand Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, mr sc. med. dr Radmila Ristić-Dimitrijević, psihoterapeut, i prof. Snežana Knežević, direktorka Osnovne škole „Vladislav Ribnikar” u Beogradu.

Cilj tribine bio je detaljnije predstavljanje izazova u kontroli agresije i besa u adolescenciji i isticanje najčešćih razloga koji sa različitih aspekata objašnjavaju asocijalno ponašanje mladih u odnosu sa vršnjacima, nastavnicima i roditeljima. Tribina je istakla i efikasne metode prevencije i terapije, ali i važnost saradnje psihoterapeuta sa roditeljima i školom, što podrazumeva primenu određenih procedura koje su usklađene sa validnom zakonskom regulativom u Republici Srbiji. Pročitaj više>>


„Google Classroom”

Centar za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje je 21. februara 2019. organizovao za nastavnike Srednje škole za informacione tehnologije, Beograd obuku za rad sa obrazovnim IT aplikacijama pod nazivom „Google Classroom”. Predavač je bio MSc Saša Ivakić, profesor računarstva i informatike u Savremenoj gimnaziji i koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje.

Prisutni su se kroz obuku upoznali sa načinom kako da pojednostave kreiranje, distribuciju i ocenjivanje zadataka bez papira, što će znatno olakšati proces razmene datoteka između nastavnika i učenika. Takođe, obuka je pružila nastavnicima praktične veštine pomoću kojih mogu da prilagođavaju zadatke potrebama nastave, da dele datoteke iz drugih aplikacija i pristupaju informacijama van mreže, ali i da prate napredak svakog učenika i na osnovu toga ih adekvatno ocene.  Pročitaj više>>


„Teaching as a public speech”

U četvrtak, 21. februara 2019, Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je predavanje za nastavnike International School Savremene pod nazivom „Teaching as a public speech”. Predavač je bila dr Gordana Bekčić Pješčić, stručnjak u oblasti američkih studija, rodnih studija i studija kulture. Trenutno radi kao samostalni konsultant za odnose s javnošću i komunikaciju.

Autor je knjige „Od ideje do slobode” i brojnih članaka iz oblasti savremene kulture, književnosti, političkih nauka, medija. Prisutni nastavnici su dobili praktično znanje o važnim smernicama za vođenje školskog časa, kao i o načinima koji će im pomoći da u različitim fazama časa zainteresuju i pridobiju pažnju učenika.  Pročitaj više>>


„Umeće komunikacije – kako da govorimo i slušamo da bi učenici želeli da nas čuju i da razgovaraju sa nama – I deo”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, u saradnji sa Savremenom gimnazijom, organizovao je za nastavnike Savremene gimnazije akreditovani seminar pod nazivom „Umeće komunikacije – kako da govorimo i slušamo da bi učenici želeli da nas čuju i da razgovaraju sa nama – I deo”, koji se održao od 5. do 7. februara 2019. godine. Predavači su bili Irena Lobodok Štulić, diplomirani školski pedagog – psiholog iz Udruženja građana „Psihokod” i Milka Mihailović, diplomirani školski pedagog – psiholog, Gimnazija „Branislav Petronijević”, Ub.

Cilj seminara bio je jačanje vaspitne uloge obrazovnovaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevencije nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja preko unapređivanja vaspitnog rada nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača razvijanjem veština komunikacije i saradnje koja doprinosi stvaranju podsticajne školske klime, prevenciji nepoželjnog ponašanja i konstruktivnom rešavanju problemskih situacija. Pročitaj više>>


„Mere univerzalne prevencije problema u ponašanju učenika”

Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je 8. februara 2019. predavanje za unapređenje obrazovnog procesa pod nazivom „Mere univerzalne prevencije problema u ponašanju učenika”.

Predavač je bila Maša Đurišić, master učitelj i doktorand Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, zaposlena u Osnovnoj školi „Veselin Masleša” u Beogradu.

Cilj ovog predavanja bio je definisanje i klasifikovanje problema u ponašanju učenika i predstavljanje programa univerzalne prevencije koji determinišu nivo rizika u ponašanju i podstiču usvajanje pozitivnih obrazaca ponašanja, stavova i sistema vrednosti. Pročitaj više>>


„Veliki rat, mali đaci, interaktivni udžbenik”

U četvrtak, 31. januara 2019, u Centru za stručno usavršavanje održano je peto po redu predavanje o primerima dobre prakse u okviru ciklusa predavanja pod nazivom „Kako da zavolim ponedeljak?”, na temu „Veliki rat, mali đaci, interaktivni udžbenik”. Predavač je bio Nenad Pantić, učitelj u Osnovnoj školi „Sava Šumanović”.

Cilj predavanja je bio metodičko predstavljanje primera projektne nastave koji je osvojio prvo mesto na konkursu Dečjeg kulturnog centra, na temu „Obeležavanje stogodišnjice od pobede u Velikom ratu”. Na predavanju su predstavljeni primeri samostalnog angažovanja učenika i načini na koje je nastavnik kao mentor podstakao učenike da istražuju i donose zaključke, motivisao ih na angažovanje, povezivanje različitih nastavnih predmeta i konstruktivno korišćenje IKT-a. Pročitaj više>>


„Budućnost počinje u učionici!”

Centar za stručno usavršavanje i Centar za obrazovnu tehnologiju pri Institutu za moderno obrazovanje organizovali su 23. januara 2019. stručni skup za unapređenje obrazovnog procesa pod nazivom „Budućnost počinje u učionici!”. Skup je bio namenjen svima zaposlenima u obrazovanju koji u svom radu koriste najsavremenije informaciono-komunikacione tehnologije.

Plenarno predavanje i panel-diskusiju o VR naočarima i primeni holograma u nastavi vodili su MA Saša Ivakić, profesor računarstva i informatike, Savremena gimnazija i koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju, IMO i doc. dr Marina Petrović, direktor Instituta za moderno obrazovanje. Pročitaj više>>


„Moć celovite biljne ishrane”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je u sredu, 16. januara 2019, četvrtu po redu tribinu iz ciklusa pod nazivom „Usred srede sa problemom”, na temu „Moć celovite biljne ishrane.”

Predavači na tribini bili su Jovana Mašić, doktor medicine i Matija Bilješković, roditelj učenice iz International School Savremene, koji poseduje sertifikat o biljnoj ishrani Univerziteta Kornel, T. Kolin Kembel CSI (Itaka, Njujork, SAD). Pročitaj više>>
 


„Šta očekujemo od inkluzivnog obrazovanja?”

U petak, 11. januara 2019, Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je predavanje za unapređenje obrazovnog procesa pod nazivom „Šta očekujemo od inkluzivnog obrazovanja?”.

Predavač je bila Marinela Šćepanović, master defektolog, doktorand specijalne edukacije i rehabilitacije, nastavnik individualne nastave, pedagoški savetnik, predsednik Društva defektologa Vojvodine i član Mense Srbije. Pročitaj više>>
 


IMO na #How2PR panel-diskusiji o upotrebi novih tehnologija u obrazovanju

Društvo Srbije za odnose s javnošću, Institut za moderno obrazovanje i Savremena gimnazija održali su u četvrtak, 12. oktobra, od 18 časova, #How2PR panel-diskusiju o upotrebi nove tehnologije u obrazovanju. Panel-diskusija je održana u prostorijama Instituta, na trećem spratu Palate Beograd (ulaz iz Kralja Milana).

Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa značajem korišćenja savremenih tehnoloških uređaja u obrazovnom procesu u Republici Srbiji, kao i da sagledaju postojeće prakse u obrazovnim sistemima u zemlji, koji su kreirani po ugledu na najsavremenija međunarodna rešenja. Pročitaj više>>


Osnovci oduševljeni modernom tehnologijom u nastavi

Učenici odeljenja IV-2 Osnovne škole „Banović Strahinja” posetili su u petak 6. oktobra Institut za moderno obrazovanje i upoznali se sa prednostima koje moderna tehnologija donosi nastavi. Pored ostalog, videli su kako funkcionišu 3D štampač i 3D skener, razgovarali sa Alexom, Amazon Echo ličnim asistentom, upoznali UBTech Alpha 1S čovekolikog robota za učenje kroz igru, zavirili u virtualnu realnost uz pomoć VR naočara, a svoje znanje iz biologije pokazali takmičeći se u Kahoot! kvizu.

Pročitaj više>>


Održan naučni skup „VasPITANjE danas“

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su naučni skup na nacionalnom nivou, koji se održao u okviru Susreta pedagoga, sa temom „VasPITANjE danas“. Institut za moderno obrazovanje je sponzorisao i podržao ovaj skup. Cilj naučnog skupa bio je da se kritički preispitaju aktuelna pitanja, dileme i problemi, kao i da se razmene iskustva i najnovija naučna saznanja o vaspitanju. Pročitaj više>>

 


 

Održan seminar „Problemi u učenju kod učenika, disleksija i disgrafija”

seminar o disleksiji, disgrafiji i diskalkulijiInstitut za moderno obrazovanje je u okviru interne obuke nastavnika organizovao seminar „Problemi u učenju kod učenika, disleksija i disgrafija”. Seminar je vodila Jelena Panić, defektolog, a učesnici su se upoznali sa simptomatologijom i mogućim pristupima u radu sa decom koja imaju navedene probleme u učenju.
Obuka je održana u dva termina, 26. i 29. 8. u prostorijama Instituta za moderno obrazovanje i Comtrade-a. Pročitaj više>>

 


IMO nastavlja sa redovnom letnjom obukom zaposlenih u obrazovanju

Institut za moderno obrazovanje nastavio je sa organizovanjem internih seminara u okviru redovne letnje obuke zaposlenih u obrazovnim institucijama kompanije LINK group. U utorak, 22. avgusta, u prostorijama ITHS-a održana je obuka za profesore ove škole na temu „Građenje autoriteta i kompetencija nastavnika”.

Jednodnevni seminar „Građenje autoriteta i kompetencija nastavnika” vodili su dr Goran Vilotijević, pedagog, koji ima višegodišnje iskustvo u unapređivanju obrazovanja i uvođenju inovacija u nastavi, kao i pedagog, geštalt savetnik i psihoterapeut Marija Milenković. Pročitaj više>>


Profesori unapredili svoje komunikacijske veštine na seminaru „Pravopis i poslovna korespondencija”

Seminar Pravopis i poslovna korespondencijaU ponedeljak, 21. avgusta, u prostorijama Instituta za moderno obrazovanje, održana je interna obuka iz oblasti pravopisa i poslovne korespondencije za profesore Savremene gimnazije i ISS-a. Obuka je izvedena u vidu radionice, na kojoj su profesori stekli nova praktična znanja koja će im pomoći da nastavu izvode još kvalitetnije i da poboljšaju svoju pisanu komunikaciju.

Voditeljka seminara „Pravopis i poslovna korespondencija” bila je Biljana Ćirić, koordinatorka lektorskih i promotivnih aktivnosti u Institutu za moderno obrazovanje. Pročitaj više>>


Kroz seminar o asertivnoj komunikaciji do korisnih veština za nastavnu praksu

Institut za moderno obrazovanje je, u okviru interne obuke zaposlenih u obrazovnim institucijama u kompaniji LINK group (Savremena gimnazija, ISS, ITHS, ITS), organizovao 17. 8. 2017. seminar Veštine uspešne komunikacije (model asertivnosti).

Seminar su vodile Marija Milenković – MA pedagog, geštalt savetnik i psihoterapeut – i Verica Gutalj Živković, psiholog, geštalt savetnik i sertifikovani trener asertivne komunikacije. Pročitaj više>>

 


Veliko interesovanje obeležilo konferenciju na kojoj je predstavljena budućnost obrazovanja

Konferencija „Moderno obrazovanje”, koja je u organizaciji Instituta za moderno obrazovanje održana 3. juna u prostorijama IMO (Cara Dušana 34), okupila je mnogobrojne posetioce. Njima su predstavljeni načini na koje savremene tehnologije kompletan proces edukacije čine efikasnijim.

Među okupljenima je bio veliki broj zaposlenih u prosveti, koji su između ostalog usvojili nove pristupe u obrazovanju mladih i stekli kompletnu sliku o budućnosti edukacije. Pročitaj više >>

 


Veroučitelji upoznali prednosti upotrebe modernih tehnologija u obrazovanju

SeminarVerouciteljiSeminar o upotrebi modernih tehnologija koji je održan 22. aprila omogućio je prisutnim veroučiteljima da se upoznaju sa različitim programima i aplikacijama koje će njihove časove veronauke učiniti zabavnijim i efikasnijim.

Učesnici seminara su, između ostalog, naučili kako da uz pomoć platforme Kahoot! kreiraju zabavne i edukativne kvizove, kao i kako da na što bolji način iskoriste prednosti Google naloga i još mnogo toga. Pročitaj više >>

 


Kroz dramske radionice do korisnih veština za razvijanje tolerancije kod učenika

IDEALmalaInstitut za moderno obrazovanje, TeachingAcademy i BAZAART ugostili su brojne predavače na zajedničkom seminaru „IDEAL – interkulturalno učenje kroz dramu”, koji je održan 1. i 2. aprila.

U prostorijama TeachingAcademy, na trećem spratu Beograđanke, učesnici seminara su tokom dvodnevnog usavršavanja stekli korisne veštine, koje će im pomoći da, kroz dramsko odigravanje, kod učenika razviju toleranciju i svest o prihvatanju i uvažavanju drugih vršanjaka. Pročitaj više >>


Uz poslovni bonton do efikasnije komunikacije

Korporativna kultura – poslovni bonton

U subotu, 11. marta, TeachingAcademy i Institut za moderno obrazovanje uspešno su organizovali internu obuku „Korporativna kultura – poslovni bonton” za profesore Savremene gimnazije, International School Savremene i ITHS-a.

Tema obuke bila je ophođenje, komuniciranje i gestikuliranje u poslovnom okruženju. Pročitaj više >>

 


Polaznici seminara „Komunikacijska kompetentnost nastavnika” uspešno su proširili svoja znanja

KKNseminar

TeachingAcademy i Institut za pedagoška istraživanja održali su u subotu 4. marta u zajednićkoj organizaciji drugi po redu akreditovani seminar „Komunikacijska kompetentnost nastavnika”.

Kao i proteklog puta veliki broj učesnika imao je priliku da u prijatnoj atmosferi proširi svoja znanja i stekne 8 bodova za obavezno stručno usavršavanje. Pročitaj više >>

 


Održana interna obuka za nastavnike ITS-a, ITHS-a, Savremene gimnazije i ISS-a

seminarU subotu, 3. februara, održana je interna obuka za profesore ITS-a i ITHS-a u prostorijama Comtrade Technology Centra. Na isti način, svoje znanje i nastavne metode usavršili su i profesori Savremene gimnazije, kao i International School Savremene, 8. februara u prostorijama TecahingAcademy.

Obuka je izvedena u vidu radionica pod nazivom “Refleksivna nastavna praksa – istraživanje profesionalne uloge nastavnika” na kojoj su profesori stekli nova praktična znanja koja će im pomoći da nastavu izvode još kvalitetnije.  Pročitaj više >>


Uspešno održan seminar „Komunikacijska kompetentnost nastavnika”

2P7A6425U subotu, 28. januara, u organizaciji TeachingAcademy i Instituta za pedagoška istraživanja, održan je akreditovani seminar „Komunikacijska kompetentnost nastavnika”.

Svi učesnici pokazali su veliku motivaciju i spremnost da rade na svojim komunikacijskim veštinama, a kako kažu, ovakav seminar je nešto što su već duže vreme čekali. Pročitaj više >>

 


Strategije i tehnike rada u CLIL nastavi

TA_seminar-781px (1)Dvodnevni seminar „Strategije i tehnike rada u CLIL nastavi“ održaće se 2. i 3. februara, u prostorijama Italijanskog instituta za kulturu, na adresi Kneza Miloša 56, Beograd. Ovaj seminar je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Namenjen je svim nastavnicima koji izvode dvojezičnu nastavu, bez obzira na to da li predaju strani jezik ili su predmetni nastavnici. Pročitaj više >>

 


Kreativna znanja na seminaru „Od dramske radionice do školske predstave”

150x150-1U subotu i nedelju, 17. i 18. decembra, u prostorijama TeachingAcademy i Savremene gimazije održan je drugi u nizu seminara stručnog usavršavanja zaposlenih u prosveti pod nazivom „Od dramske radionice do školske predstave – Vodič kroz kreativni dramski proces”.

Seminar su organizovali TeachingAcademy i BAZAART, a tema je bila kreativni dramski proces na redovnim časovima i u okviru dramskih sekcija. Pročitaj više >>

 


Inovativne metode u nastavi: održan seminar „Kreativna drama u nastavi srpskog jezika i književnosti”

150x150Akreditovani seminar „Kreativna drama u nastavi srpskog jezika i književnosti” održan je 10. i 11. septembra u organizaciji TeachingAcademy i BAZAART-a. Nastavnici i profesori koji su učestvovali napravili su korak dalje u svom profesionalnom razvoju, a istovremeno su se zabavili i isprobali tehnike kreativne drame.

Dramske tehnike se veoma uspešno mogu koristiti u nastavi, u šta su polaznici seminara imali prilike da se uvere. Pomoću njih, učenici mogu da se užive u uloge i sagledaju gradivo iz potpuno novog ugla, a nastavnici da unesu razigranost i kreativnost u nastavu. Pročitaj više >>


Nacionalni trening za edukatore o ljudskim pravima

13708194_10210342107857783_2301057917547220310_oProšle nedelje je u Somboru završen nacionalni trening za edukatore o ljudskim pravima, pod nazivom „EduClash: Be Human, Know Your Rights”. Somborski edukativni centar, u saradnji sa Savetom Evrope, organizovao je ovaj događaj i okupio 25 učesnika zaposlenih u formalnom i neformalnom obrazovanju.

Tokom prvog modula, koji je trajao od 11. do 15. jula, nastavnici i aktivisti u nevladinom sektoru stekli su osnovna znanja i razmenili iskustva iz svog dosadašnjeg rada. Pročitaj više >>


Izveštaj sa konferencije „Metodika nastave stranih jezika u osnovnom i srednjem obrazovanju”

vest TAU organizaciji Fondacije Tempus – Eurydice mreže, u petak, 8. jula, održana je konferencija „Metodika nastave stranih jezika u osnovnom i srednjem obrazovanju”. Ministar prosvete Srđan Verbić je, prilikom otvaranja konferencije, negirao navode da se ukida drugi strani jezik, i istakao prednost poznavanja stranih jezika, ali i važnost motivacije za učenje.

Usledila su obraćanja Zorana Avramovića iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Marije Filipović Ožegović u ime Fondacije Tempus, koja je govorila o mobilnosti nastavnika i naglasila da su nastavnici stranih jezika najčešće ti koji probijaju led u međunarodnim projektima, poput onih na eTwinning platformi. Pročitaj više >>


Dramsko obrazovanje i samoobrazovanje – Kako do dramskih pedagoških kompetencija

10 Oprosti mi Katrin Predstava (1)TeachingAcademy je ove godine sa dve radionice učestvovala na konferenciji posvećenoj obrazovanju dramskih pedagoga, odnosno unapređenju kompetencija nastavnika i umetnika za stručno vođenje dramskog pedagoškog rada. Konferencija je održana od 18. do 20. juna na tri lokacije u Beogradu.

U subotu su učesnici bili u prilici da u Tašmajdanskom parku prisustvuju predstavama za decu predškolskog i školskog uzrasta, gde su mogli da odvedu svoje učenike ili dobiju ideje za vlastite školske predstave sledeće godine. Pročitaj više >>


Šta su polaznici saznali na seminaru „Projektna nastava – korak dalje u nastavi engleskog jezika”?

Framework_for_21st_Century_LearningU Savremenoj gimnaziji je u saradnji sa TeachingAcademy i Data Didaktom 14. maja održan seminar pod nazivom „Projektna nastava – korak dalje u nastavi engleskog jezika”.

Seminar je realizovale profesorke engleskog jezika sa višegodišnjim iskustvom u projektnoj nastavi, autorka Ivana Milošević i Marija Lukač. Cilj seminara bio je upoznati nastavnike sa idejom projektne nastave i prednostima njene primene u odnosu na tradicionalnu nastavu, kao i postojećim projektima u zajednici vezanih za nastavu engleskog jezika u koji nastavnici mogu da se uključe. Pročitaj više >>


TeachingAcademy i Savremena gimnazija organizovale seminar posvećen matematičarima

education-548105_1280 (1)U Savremenoj gimnaziji je u saradnji sa TeachingAcademy 16. aprila održan seminar pod nazivom „Inovacije u nastavi matematike”. Seminar je realizovao autor, dr Ivan Anić, profesor na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Visokoj školi strukovnih studija za IT.

Cilj seminara bio je obučavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola kako da stimulišu učenike za rad uvođenjem novih zanimljivih metoda, sa primerima iz zemalja u kojima je nastava modernizovana. Pročitaj više >>


„Podrška nastavnicima i učenicima u prevenciji nasilja”

smanjenaU Srednjoj školi za informacione tehnologije 09. aprila 2016. godine održan je seminar organizacije “Imam ideju” pod nazivom “Podrška nastavnicima i učenicima u prevenciji nasilja”. Seminar su realizovale Marsela Eskenazi Milutinović dipl. pedagog, pedagoški savetnik i Aleksandra Jovankin Aleksić, dipl. pedagog, pedagoški savetnik.

Cilj seminara bio je unapređivanje kompetencija nastavnika u osmišljavanju preventivnih aktivnosti i adekvatnog načina reagovanja u situaciji nasilja. Pročitaj više >>

 


Seminar „Upravljanje kolektivom: efikasan pristup” održan u Savremenoj gimnaziji

rukovanjeU Savremenoj gimnaziji je u saradnji sa TeachingAcademy i Kreativnim centrom 8. aprila održan seminar pod nazivom „Upravljanje kolektivom: efikasan pristup”. Seminar je realizovao autor, Nevena Lovrinčević, dipl. psiholog, sa kolegom Goranom Kličkovićem, spec. med. psihologije.

Cilj seminara bio je razvoj i osnaživanje kompetencija zaposlenih u upravi škole u pravcu ostvarivanja uspešnije i efikasnije organizacije rada zaposlenih, u cilju stvaranja boljih i podsticajnijih uslova za rad kolektiva. Pročitaj više >>

 

 

 

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »