Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Naziv: Tribina „Vršnjačko nasilje”
Datum: 20. mart
Vreme: 18h
Mesto: Svečana sala Skupštine grada, Dragoslava Jovanovića 2, Stari dvor (ulaz iz Bulevara Kralja Aleksandra).
Kome je događaj namenjen: Zaposlenima u obrazovanju, roditeljima, mladima, društveno odgovornim kompanijama i organizacijama ali i državnim institucijama.

Prijavite se >>

Šta vas očekuje na tribini?

Tribina ima za cilj da probudi i podstakne sve državne institucije, organizacije i pojedince da se detaljnije pozabave aktuelnom temom, razmene mišljenja i iskustva sa publikom i učesnicima i predlože korake dalje prevencije vršnjačkog nasilja među decom.

Posebno je važno upoznati prisutne sa karakteristikama nasilnog ponašanja, profilom nasilnika kao i merama koje lica mogu preduzeti u svrhu suzbijanja takvog ponašanja, a u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima.

Diskusija treba da, pored razmene mišljenja i iskustava, izrodi i nove ideje primene preventivnih programa (pa i same programe), kao i da uključi nove aktiviste koji bi sprovodili u okviru svoje lokalne zajednice predložene mere.

Teme koje će biti zastupljene:

  • Šta je vršnjačko nasilje i kada se javlja
  • Oblici vršnjačkog nasilja
  • Najzastupljeniji oblici
  • Prevencija vršnjačkog nasilja

Agendu tribine možete pogledati OVDE.

Vršnjačko nasilje

Učesnik tribine: Aleksandar Kuzmanović

Diplomirani psiholog, predsednik udruženja Mreža profesionalaca Srbije „SPONE“. Prevencijom različitih rizičnih ponašanja kod dece i mladih bavi se oko 10 godina. Svoje profesionalno iskustvo sticao je i u radu na medijima (5 godina, kao autor emisija i novinar) i u oblasti zdravstva. U obrazovno-vaspitnom sistemu radi 11 godina. Zaposlen je u OŠ „Banović Strahinja“ kao psiholog škole i koordinator Tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Autor je projekta „Igram fer i van terena“, koji se bavi problemima nasilja i diskriminacije među decom i mladima. Projekat su realizovali Mreža profesionalaca Srbije „SPONE“ i Savez za školski sport Srbije uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Učesnik tribine: Marija Milenković

Pedagog, psihoterapeut i coach, menadžer Instituta za moderno obrazovanje, osnivač i predsednik  psihoterapijsko-edukativnog Centra Krug. Radila je u osnovnim i srednjim školama kao stručni saradnik, a zatim je kroz savetovalište Krug sticala iskustvo u savetodavnom i psihoterapijskom radu sa decom i odraslima. Bogato iskustvo je stekla radeći sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Učesnik je mnogih projekata Ministarstva prosvete u oblasti sprečavanja nasilja i oblasti vršnjačke medijacije. Kao menadžer Instituta za moderno obrazovanje, pored projektnog menadžmenta, bavi se i kreiranjem programa stručne obuke za sve zaposlene u obrazovanju, kao i programima ličnog razvoja kroz trening centar Krug.

Učesnik tribine: Milanka Petković

Radi kao socijalni radnik u obrazovanju 21 godinu. Zaposlena je u PU „Vračar“ kao saradnik za socijalnu zaštitu i koordinator Tima za prevenciju nasilja. Osim toga, Milanka je sertifikovani medijator i predsednik udruženja socijalnih radnika u školama i predškolskim ustanovama Republike Srbije. Kao trener komunikacijskih i razvojnih veština, ali i koautor i realizator akreditovane obuke za zaposlene u obrazovanju „Profesionalna komunikacija i veštine komuniciranja u otklanjanju socijalnih konflikata“, ona podstiče edukaciju nastavnika i poboljšanje sveukupnog obrazovnog sistema.

Na tribini će takođe učestvovati predstavnici MUP-a Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali i druge osobe iz javnog života koje su podržale događaj.

Kako da se prijavite?

Da biste prisustvovali tribini, potrebno je da što pre popunite prijavu i obezbedite svoje mesto.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »