Better education for a better world

TeachingAcademy – program za lidere u obrazovanju

TeachingAcademy je program stručnog usvršavanja zaposlenih u obrazovanju po međunarodnim standardima. Namenjen je onim nastavnicima koji teže postizanju vrhunskih rezultata u svom radu i u napredovanju svojih učenika. Usvajanje novih znanja i veština je uslov prilagođavanja neprestanim promenama u svetu obrazovanja.

Bilo da ste vaspitač u predškolskom obrazovanju, učitelj ili nastavnik u osnovnoj školi, profesor u srednjoj školi ili na univerzitetu, ili direktor neke od ovih ustanova, uz TeachingAcademy ćete dobiti najbolje programe usavršavanja prema svojim potrebama i interesovanjima.

Vaše kontinuirano usavršavanje je preduslov profesionalnog napredovanja

Uloga profesora ne odnosi se samo na prenošenje znanja već i na celokupno razvijanje ličnosti učenika i studenata, podršku u oblikovanju stavova i pripremanje za profesionalno uspešan, ali u isto vreme ispunjen i etičan način života.

Zbog toga je potrebno stalno raditi na svom usavršavanju. Seminari u organizaciji IMO i TA u fokusu imaju interaktivne nastavne aktivnosti s akcentom na aktivnom učenju i razvoju kritičkog mišljenja kod učenika.

 

Teaching-academy

Dobro došli!

TeachingAcademy je program stručnog usavršavanja nastao kao organizacioni deo kompanije LINK group, osnovane 1998. godine.

Ono što želimo za vas je prilično jednostavno: da vam pomognemo da savladate profesionalne i lične veštine kojima ćete lakše i lepše obavljati svoj posao, a pritom pružiti sebi prednost u odnosu na druge nastavnike, i na taj način otvoriti svaka vrata za napredovanje ili promenu posla.

Nakon proučavanja želja nastavnika, napravili smo izbor programa za međunarodne sertifikate, kao i programa koji ispunjavaju potrebe nastavnika zaposlenih u privatnom i državnom školskom sistemu, u zemlji i inostranstvu.

Izaberite program u skladu sa svojom praksom i interesovanjima

Odabir programa koje ćete pohađati je veoma važan. U odnosu na to gde predajete, kome, kakav je tip gradiva i koji su vaši lični afiniteti, zavisi i to koji će vam programi na TeachingAcademy biti najzanimljiviji i najkorisniji. Ali ne brinite, uvek možete nastaviti svoje usavršavanje i upisati nov program po specijalnim uslovima.

Ukoliko želite da pohađate program koji trenutno nemamo u ponudi, pozivamo vas da popunite upitnik i izaberete seminare za koje ste zainteresovani, kao i da predložite neku obuku koju biste želeli da pohađate, a mi ćemo se potruditi da odgovorimo vašim željama i potrebama.

Kako garantujemo kvalitet školovanja i usavršavanja?

Visok kvalitet školovanja je garantovan partnerstvima sa međunarodnim organizacijama i najuglednijim svetskim kompanijama i institucijama.

NEW Prof_Dev_Centre logoInternational sertifikat otvara vrata za uspešnu karijeru, omogućava lični i profesionalni razvoj. Istovremeno, pruža zvanično priznanje i sertifikaciju stečenih znanja i veština.

Zahvaljujući saradnji sa Cambridge International Examinations, TeachingAcademy je prvi i jedini u Srbiji koji ima čast i pravo organizovanja pripreme i polaganja za Cambridge Professional Development Qualifications za predavače i direktore obrazovnih ustanoo nama 3va.

Kao Google partner, TeachingAcademy organizuje Google for Education obuke za sticanje zvaničnih Google for Education sertifikata. Ovi sertifikati su svetski prepoznatljiva akreditacija, namenjena stručnjacima za online oglašavanje i digitalni marketing.

o nama 2Saradnja sa British Council, kao i British Council Preparation Centre, omogućila je polaznicima TeachingAcademy mogućnost polaganja Cambridge ESOL ispita – FEC i BCE English Certificate, čije diplome i sertifikati spadaju među najpoznatije kvalifikacije za engleski jezik na svetu. Pored toga, na TeachingAcademy možete upisati i program pripreme za TKT – Teacher Knowledge Test sertifikat za nastavnike koji predaju engleski jezik.
o nama 1

TeachingAcademy je program za obuku i testiranje ovlašćen od strane ECDL fondacije (European Computer Driving Licence). To garantuje da je u organizacionom, tehničkom, kadrovskom i svakom drugom smislu ispunio standarde koji važe u Evropskoj uniji.

ECDL predstavlja sistem sertifikacije znanja iz oblasti IT-ja priznat u više od 160 zemalja sveta, a u program koji nudi školovanje na TeachingAcademy implementirana je najnovija verzija ECDL Syllabus 4.0.

Ako ste spremni da steknete ugled, stvorite prilike za napredovanje ili pronalaženje novog posla u Srbiji ili inostranstvu, a uz to pružite učenicima kvalitetno obrazovanje, sve što vam je potrebno pronaći ćete na TeachingAcademy.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »