Better education for a better world

TeachingAcademy – program za lidere u obrazovanju

TeachingAcademy je program stručnog usvršavanja zaposlenih u obrazovanju po međunarodnim standardima. Namenjen je onim nastavnicima koji teže postizanju vrhunskih rezultata u svom radu i u napredovanju svojih učenika. Usvajanje novih znanja i veština je uslov prilagođavanja neprestanim promenama u svetu obrazovanja.

Bilo da ste vaspitač u predškolskom obrazovanju, učitelj ili nastavnik u osnovnoj školi, profesor u srednjoj školi ili na univerzitetu, ili direktor neke od ovih ustanova, uz TeachingAcademy ćete dobiti najbolje programe usavršavanja prema svojim potrebama i interesovanjima.

Vaše kontinuirano usavršavanje je preduslov profesionalnog napredovanja

Uloga profesora ne odnosi se samo na prenošenje znanja već i na celokupno razvijanje ličnosti učenika i studenata, podršku u oblikovanju stavova i pripremanje za profesionalno uspešan, ali u isto vreme ispunjen i etičan način života.

Zbog toga je potrebno stalno raditi na svom usavršavanju. Seminari u organizaciji IMO i TA u fokusu imaju interaktivne nastavne aktivnosti s akcentom na aktivnom učenju i razvoju kritičkog mišljenja kod učenika.

 

Teaching-academy

Dobro došli!

TeachingAcademy je program stručnog usavršavanja nastao kao organizacioni deo kompanije LINK group, osnovane 1998. godine.

Ono što želimo za vas je prilično jednostavno: da vam pomognemo da savladate profesionalne i lične veštine kojima ćete lakše i lepše obavljati svoj posao, a pritom pružiti sebi prednost u odnosu na druge nastavnike, i na taj način otvoriti svaka vrata za napredovanje ili promenu posla.

Nakon proučavanja želja nastavnika, napravili smo izbor programa za međunarodne sertifikate, kao i programa koji ispunjavaju potrebe nastavnika zaposlenih u privatnom i državnom školskom sistemu, u zemlji i inostranstvu.

Izaberite program u skladu sa svojom praksom i interesovanjima

Odabir programa koje ćete pohađati je veoma važan. U odnosu na to gde predajete, kome, kakav je tip gradiva i koji su vaši lični afiniteti, zavisi i to koji će vam programi na TeachingAcademy biti najzanimljiviji i najkorisniji. Ali ne brinite, uvek možete nastaviti svoje usavršavanje i upisati nov program po specijalnim uslovima.

Ukoliko želite da pohađate program koji trenutno nemamo u ponudi, pozivamo vas da popunite upitnik i izaberete seminare za koje ste zainteresovani, kao i da predložite neku obuku koju biste želeli da pohađate, a mi ćemo se potruditi da odgovorimo vašim željama i potrebama.

Kako garantujemo kvalitet školovanja i usavršavanja?

Visok kvalitet školovanja je garantovan partnerstvima sa međunarodnim organizacijama i najuglednijim svetskim kompanijama i institucijama.

Cambridge CertificateInternational sertifikat otvara vrata za uspešnu karijeru, omogućava lični i profesionalni razvoj. Istovremeno, pruža zvanično priznanje i sertifikaciju stečenih znanja i veština.

Zahvaljujući saradnji sa Cambridge International Examinations, TeachingAcademy je prvi i jedini u Srbiji koji ima čast i pravo organizovanja pripreme i polaganja za Cambridge Professional Development Qualifications za predavače i direktore obrazovnih ustanova.

 
Kao Google partner, TeachingAcademy organizuje Google for Education obuke za sticanje zvaničnih Google for Education sertifikata. Ovi sertifikati su svetski prepoznatljiva akreditacija, namenjena stručnjacima za online oglašavanje i digitalni marketing.

 
o nama 2Saradnja sa British Council, kao i British Council Preparation Centre, omogućila je polaznicima TeachingAcademy mogućnost polaganja Cambridge ESOL ispita – FCE i BEC English Certificate, čije diplome i sertifikati spadaju među najpoznatije kvalifikacije za engleski jezik na svetu. Pored toga, na TeachingAcademy možete upisati i program pripreme za TKT – Teacher Knowledge Test sertifikat za nastavnike koji predaju engleski jezik.
o nama 1

TeachingAcademy je program za obuku i testiranje ovlašćen od strane ECDL fondacije (European Computer Driving Licence). To garantuje da je u organizacionom, tehničkom, kadrovskom i svakom drugom smislu ispunio standarde koji važe u Evropskoj uniji.

ECDL predstavlja sistem sertifikacije znanja iz oblasti IT-ja priznat u više od 160 zemalja sveta, a u program koji nudi školovanje na TeachingAcademy implementirana je najnovija verzija ECDL Syllabus 4.0.

Ako ste spremni da steknete ugled, stvorite prilike za napredovanje ili pronalaženje novog posla u Srbiji ili inostranstvu, a uz to pružite učenicima kvalitetno obrazovanje, sve što vam je potrebno pronaći ćete na TeachingAcademy.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »