Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

15 Apr

  • By Aleksandra Ikonov
  • In Vesti
  • Comments Off

U sredu, 10. aprila 2019, Institut za moderno obrazovanje ugostio je studentkinje IV godine andragogije sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i doc. dr Bojana Ljujića, profesora na smeru Andragogija.

Cilj posete je bio da se studentima na predmetu Andragogija slobodnog vremena istaknu obrazovni aspekti rada Instituta za moderno obrazovanje u domenu slobodnog vremena odraslih.

Kroz program posete prisutnima je MSc Aleksandra Ikonov, stručni saradnik IMO, predstavila rad i aktivnosti LINK groupa i Instituta za moderno obrazovanje. Aleksandra Karadžić, tehnički sekretar IMO, predstavila je program rada IMO, MSc Saša Ivakić, profesor računarstva i informatike u SG, izložio je aktivnosti andragoga u okviru rada na DL platformi, dok je MSc Filip Lončar, profesor računarstva i informatike u SG, studentima istakao važnost usavršavanja u domenu Google veština za poslovno okruženje.

Studenti su pokazali veliko interesovanje za rad LINK groupa i Instituta, aktivno su učestvovali u diskusiji o programima koji se obrađuju, načinu rada Instituta, korisnicima usluga koje IMO pruža, ali i njihovoj važnosti za različite aspekte vaspitno-obrazovnog sistema. Takođe su pokazali i interesovanje za buduće projekte i aktivnosti kompanije LINK group i želju da budu deo ovog obrazovnog sistema.