Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

25 Jan

Projektna nastava u izbornom programu u gimnaziji

 

Od školske 2018/19. godine gimnazije su dobile novi Plan i program uvođenjem izbornih predmeta. Učenik bira u skladu sa svojim interesovanjima po dva izborna programa u sve četiri godine. Zamišljeno je da se svi ovi predmeti realizuju kao projektna nastava.

Prednosti projektne nastave u odnosu na klasičnu su u tome što učenici uče putem rešavanja problema, aktivno učestvuju u kreiranju toka nastave i učenja, više upotrebljavaju savremene tehnologije u obrazovne svrhe, razvijaju organizacione, socijalne i komunikacijske veštine, što obezbeđuje učenje sa razumevanjem. Ovakva nastava zahteva raznovrsne aktivnosti od učenika.

Glavna razlika između izbornih predmeta i obaveznih nastavnih predmeta je to što sadržaj izbornih predmeta ne propisuje striktno Ministarstvo prosvete kroz plan i program. Kroz preporučene sadržaje izbornih predmeta samo se okvirno preporučuju određene teme koje treba prezentovati učenicima a koje nastavnik može dopuniti. Nastavnik ima pravo da sadržaje bira na osnovu pretpostavljenih interesovanja, mogućnosti, uslova i potreba njegovih učenika.

Kompletan program izbornih predmeta za srednje obrazovanje odobren od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije obuhvata:

Za prvi i drugi razred:

 • Jezik, mediji i komunikacija
 • Pojedinac, grupa, društvo
 • Zdravlje i sport
 • Obrazovanje za održiv razvoj
 • Primenjene nauke
 • Umetnost i dizajn

Za treći i četvrti razred:

 • Obrazovanje za održiv razvoj
 • Umetnost i dizajn
 • Primenjene nauke 1 za usmerenje ka medicinskim naukama
 • Primenjene nauke 2 za usmerenje ka tehničkim naukama
 • Osnovi geopolitike
 • Ekonomija i biznis
 • Religije i civilizacija
 • Metodologija naučnog istraživanja
 • Savremene tehnologije

Kada sam krenula u realizaciju projektne nastave, tragala sam za primerima i pripremama, ali ne sa mnogo uspeha. O projektnoj nastavi i izbornim predmetima možete pročitati puno teorije na internetu, ali konkretnih predloga projekata i priprema za njeno izvođenje teško ćete naći. Zbog toga sam poželela da kroz Fesjbuk grupu i preko ovog članka podelim sa vama svoju ideju i iskustva nakon projekta koji sam uspešno realizovala u svojoj školi.

Naime, na početku godine, na podeli časova, čast mi je pripala da predajem izborni predmet Zdravlje i sport, i to modul „Pravilna ishrana i fizičko vežbanje u sportu i rekreaciji”. To me je veoma zaintrigiralo i odmah sam krenula da planiram. Podelila sam učenike u pet grupa po tri člana. Zajedno smo osmislili naziv projekta – „Ishrana i fizička aktivnost u funkciji zdravlja”, koji se sastojao iz pet mini-potprojekata sa temama:

 1. Uhranjenost
 2. Navike u ishrani
 3. Fizička aktivnost
 4. Potrošačka kultura
 5. Šta jedemo i pijemo?

Cilj našeg projekta bio je razvoj saznanja i navika u vezi sa pravilnom ishranom i fizičkim vežbanjem u sportu i rekreaciji. Iz toga je proisteklo nekoliko važnih zadataka:

 • svaka grupa treba da uradi mini-projekat na izabranu temu,
 • u radu svake grupe treba obuhvatiti projektne aktivnosti kao što su pravljenje anketa, anketiranje, grafička obrada i analiza rezultata ankete, izlaganje i zaključci,
 • svaki član grupe treba da napravi po izboru: prezentaciju, pano ili da napiše istraživački rad na izabranu temu.

Svaka grupa je dobila konkretniji zadatak i kratko uputstvo kuda da krenu u dalje istraživanje.

 • Uhranjenost: Izračunati ITM, indeks telesne mase (engl. Body mass index – BMI), koji predstavlja visinsko-težinski pokazatelj uhranjenosti pojedinca. Potrebno je anketirati osnovce, srednjoškolce i stariju populaciju u vezi njihove težine i visine. Potom uporediti dobijene rezultate.
 • Navike u ishrani: Napraviti anketu o navikama u ishrani, anketirati, obraditi ankete, analizirati i zaključiti. Anketirati osnovce, srednjoškolce i stariju populaciju i uporediti rezultate.
 • Fizička aktivnost: Napraviti anketu o fizičkoj aktivnosti, anketirati, obraditi ankete, analizirati i zaključiti. Anketirati osnovce, srednjoškolce i stariju populaciju, pa uporediti rezultate.
 • Potrošačka kultura: Napraviti dobru anketu o tome da li potrošači imaju naviku da pročitaju oznake na proizvodu kada ga kupuju. Anketirati, obraditi ankete, analizirati i zaključiti. Anketirati osnovce, srednjoškolce i stariju populaciju, pa uporediti rezultate. Primeri oznaka:

 • Šta jedemo i pijemo?: Čitati oznake aditiva i analizirati ih. U skladu sa postojećim zakonskim propisima, svaki proizvod mora da ima deklaraciju na kojoj će pisati i E brojem biti obeleženi aditivi. Analizirati koje namirnice se najviše koriste i upoznati svoje drugare o proizvodima koje treba izbegavati. Odvojiti vreme i čitati deklaracije da bismo bili sigurni kakve namirnice konzumiramo.

Rad na projektu je iziskivao od učenika dosta angažovanja. U želji da ih više zainteresujem i olakšam rad, trudila sam se da ih ne preopteretim, jer sam bila svesna da imaju dosta obaveza oko ostalih predmeta. Za svaki čas smišljala sam male, zanimljive aktivnosti. Na kraju se jasno videlo da su uživali u svojim istraživanjima i u produktima svoga rada. To je za mene značilo da je nastavni cilj postignut i da sam mogla biti zadovoljna postignućem mojih učenika. Rezultate našeg projekta možete videti i na narednim slikama. Nadam se da će to biti dovoljan motiv da se i vi upustite u projektnu nastavu.

Literatura:

 • Mandić, D., Vilotijević, M. (2017). Upravljanje razvojnim promenama u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Beograd:Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 134-138.
 • Cvjetićanin, S. (2011). Primena miniprojekata u realizaciji sadržaja integrisanih prirodnih nauka i matematike u razrednoj nastavi. Sombor: Pedagoški fakultet u Somboru, Univezitet u Novom Sadu.
 • Cvjetićanin, S. (2014). Primena miniprojekata u realizaciji sadržaja integrisanih prirodnih nauka i matematike 2. Sombor: Pedagoški fakultet u Somboru, Univezitet u Novom Sadu.
 • https://www.svetnauke.org/18037-opismeni-se-nauci-da-citas-oznake-na-ambalazi-proizvodima
 • Jelena Simić, facebook grupa “Projektna nastava – Izborni programi za Gimnaziju” https://www.facebook.com/groups/2242370612659686/

 

Autor: Jelena Simić, završila je gimnaziju, a potom studirala na smeru Biologija na PMF-u u Кragujevcu. Jelena ima 18. godina staža u prosveti i dugogodišnje iskustvo u radu sa decom. Radila je u nekoliko škola, a trenutno je zaposlena u Gimnaziji, u Tehničkoj školi „Nikola Tesla” i Osnovnoj školi „Sveti Sava” u Velikoj Plani. Postizala je sa svojim đacima zavidne rezultate na republičkim takmičenjima iz oblasti biologije. Majka je i supruga. Pored biologije, psihologije i medicine, obožava kompjutere i internet. Podržava razmenu ideja i iskustava sa drugim nastavnicima preko društvenih mreža i daje svoj doprinos.

Leave a Comment