Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

28 May

  • By admin
  • In Vesti
  • Comments Off

Profesori upoznali nove pristupe nastavi matematike na akreditovanom seminaru

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je akreditovani seminar „Singapurska matematika – od problema do rešenja”, koji je održan u subotu, 26. maja. Seminaru su prisustvovali nastavnici matematike, učitelji i stručni saradnici u nastavi, koji su imali priliku da upoznaju inovativne pristupe u obrazovanju.

Kroz niz interesantnih tema, učesnici seminara upoznali su nove modele i pristupe nastavi matematike koji se uspešno primenjuju širom sveta.

Korisne veštine za sve posetioce

Seminar se bavio i analizom uzročno-posledične veze između odabranih metoda rada i postignuća učenika, kao i povećanjem motivacije i uspešnosti učenika u rešavanju matematičkih zadataka.

Posetioci su imali priliku da saznaju šta predstavlja didaktički pristup u nastavi i kako da motivišu učenike za učenje matematike. Takođe, saznali su šta je singapurska matematika i naučili kako da je koriste u praksi.

matematika