Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

16 Apr

  • By Aleksandra Ikonov
  • In Vesti
  • Comments Off

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, u saradnji sa Vikimedijom Srbije, organizovao je akreditovani seminar pod nazivom „Primena onlajn viki alata u nastavi i učenju”, koji se održao 13. aprila 2019. godine. Seminar je bio besplatno organizovan za članove Instituta za moderno obrazovanje i kolege iz prosvete koji su učestvovali u konkursu Instituta pod nazivom „Napišite komentar kako biste primenili Vikipediju u nastavi”.

Ciljevi seminara bili su poboljšanje procesa učenja i podučavanja kroz primenu novih i otvorenih platformi za učenje, zasnovanih na viki-alatima, i unapređenje kvaliteta nastavnog i vaspitnog procesa, kao i razvijanje slobodnih obrazovnih sadržaja.

Prisutni nastavnici su tokom seminara unapredili digitalne kompetencije i saznali kako da koriste informaciono-komunikacione tehnologije u realizaciji nastave, zatim i kako se prezentuju viki-alati, a kako se izrađuju članci na Vikipediji. Učesnici su saznali i kako se proverava otvorenost i dostupnost sadržaja, povezuju različiti sadržaji, vrši licenciranje sadržaja na internetu i šta je potrebno za poštovanje intelektualne svojine. Usvajanjem navedenih veština nastavnici su funkcionalno osposobljeni za izradu novih ili dopunu postojećih članaka na Vikipediji koji služe kao koristan didaktički materijal.

Od članova Instituta prisutni su bili B. Blanuša, D. Stojanović, M. Jovanović Tončev, I. Savić, A. Trišić i D. Ivanović Božić. Na seminaru su bile i koleginice iz Savremene gimnazije D. Rajković i Z. Nedeljković. Kolege koje su preko konkursa osvojile prisustvo na seminaru su T. Vučić i J. Smiljković.