Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Na ovoj stranici možete pogledati kratke priloge sa održanih događaja u organizaciji Instituta za moderno obrazovanje

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »