Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Prijavite se za učešće u naučno-istraživačkom projektu

Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizuje besplatan naučno-istraživački projekat za unapređenje obrazovnog procesa pod nazivom „Metodička radionica o savremenim modelima nastave i izradi pripreme za čas aktivne nastave”. Ovaj projekat održaće se u terminu od 10 do 13:15h, 3. i 5. jula za prvu grupu, odnosno 4. i 6. jula za drugu grupu prijavljenih koji svoje mesto obezbede popunjavanjem ove prijave.

Projekat je namenjen isključivo nastavnicima informatike, tehnologije, matematike, fizike, hemije i biologije koji predaju u osnovnim, srednjim školama i gimnazijama.

Za sve učesnike obezbeđen je sertifkat Instituta za moderno obrazovanje o osmočasovnom neformalnom stručnom usavršavanju, kao i potvrda o učešću na projektu.

Ciljevi projekta:

Ovaj konkretan projekat ima za cilj unapređenje obrazovnog procesa kroz upoznavanje sa konceptima savremenih nastavnih modela kao i praktičan rad na metodičko-didaktičkoj pripremi scenarija aktivne nastave za časove. Učesnici će imati priliku da iskustveno prođu kroz sve faze rada na projektu, a sam rad se odvija u manjim grupama ili u paru.

Tema rada svake grupe biće da na odabranu nastavnu jedinicu primene konkretan model nastave i pripreme materijale koji će im biti potrebni za rad sa učenicima. Rezultat rada svake grupe biće kreativne pripreme za časove u formi scenarija aktivne nastave, po određenom modelu nastave. Cilj ovako kreiranog pristupa nastavi je misaona aktivizacija učenika, motivacija učenicima za rad na času i podstrek da misle i rade samostalno u osvajanju znanja.

Predavač: 

dr Marina Petrović, Koordinator Centra za stručno usavršavanje, IMO

Marina Petrović je doktor metodike nastave informatike, master za e-learning – diplomirani profesor tehnike i informatike. Učesnik je brojnih konferencija i ima objavljenih preko 40 naučnih i stručnih radova.  Stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju bavi se od 2001. godine i iza sebe ima veliki broj akreditovanih, organizovanih i održanih seminara i konferencija.

Rad će se odvijati u dva dana po 4 školska časa.

Program I dana:

10h–10:45h: Upoznavanje sa ciljem i načinom rada na projektu. Podela u grupe. Izbor teme za rad.
10:45h–11:00h: Koncept scenarija i časa aktivne nastave.
15 min. pauze
11:15h–13:15h: Metodička radionica: Savremeni modeli nastave.

Program II dana:

10h–10:30h: Primeri dobre prakse za aktivizaciju učenika.
10:30h–12:15h: Rad na metodičkoj pripremi časa aktivne nastave.
15 min. pauze
12:30h–13:15h: Prezentacija. Diskusija.

Osavremenite nastavu na svojim časovima kroz:

  • iskustvo rada na projektu,
  • jačanje stručnih kompetencija nastavnika u pripremi nastave,
  • upoznavanje sa savremenim modelima nastave,
  • metodičku analizu aktivnosti za misaonu aktivizaciju učenika,
  • primere dobre prakse za motivaciju učenika,
  • aktivan rad na pripremi scenarija za čas aktivne nastave,
  • upoznavanje i upotrebu savremenih tehnologija u radu,
  • rad u paru ili manjim grupama u savremenom i prijatnom okruženju,
  • saradnju sa motivisanim i odabranim polaznicima.

Prijavite se što pre i obezbedite svoje mesto

Broj slobodnih mesta na ovom naučno-istraživačkom projektu je ograničen na 40 posetilaca, odnosno na 20 učesnika po jednoj grupi. Zato ne gubite vreme, budite među najbržima i obezbedite svoje prisustvo na ovom profesionalnom usavršavanju koje će vam doneti korisna znanja bez kojih će budućnost obrazovanja biti nezamisliva.

PRIJAVITE SE >>

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti putem mejla office@institut.edu.rs ili pozivom na broj +381 11 4011 260.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »