Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Ciklus predavanja o primerima dobre prakse: „Kako da zavolim ponedeljak?”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje u Beogradu pokreće novi ciklus predavanja pod nazivom

„KAKO DA ZAVOLIM PONEDELJAK?”, namenjen stručnom usavršavanju zaposlenih u obrazovanju.

U okviru ovog ciklusa predavanja, poslednjeg četvrtka u mesecu, od 18 do 19:30 časova, zainteresovanoj publici biće predstavljeni primeri dobre prakse, kvalitetni modeli nastave i kreativna nastavna rešenja, koja mogu biti inspiracija za promene nabolje u nastavi i učenju.

Upoznajte model višefrontalne nastave „Nova škola”

Prvo, besplatno predavanje u ovom ciklusu, „Model višefrontalne nastave – NOVA ŠKOLA, Petar Savić”, planirano je za četvrtak, 27. septembar, od 18 do 19:30 časova, u prostorijama Instituta za moderno obrazovanje u Beogradu (Masarikova 5, ulaz iz Kralja Milana, zgrada Beograđanke, III sprat).

Predavanje će održati Drinka Savić, ćerka Petra Savića, stručni saradnik, pedagog, samostalni pedagoški savetnik iz Beograda.

Zašto baš ova tema?

Koliko puta ste čuli rečenice koje spominju finski model obrazovanja, Montesori model, heurističku nastavu, konstruktivističku, bihejvioralnu i druge teorije? Divimo se tim modelima koji su duboko humani jer uvažavaju učenika kao celovitu ličnost, primereni su njegovom razvoju i stavljaju ga u aktivnu poziciju u kojoj ima odgovornost prema sopstvenom napredovanju.

Ali mi imamo model koji je „Finska pre Finske”! Takav model je vizionarski osmislio i primenio još 1932. godine u Srbiji naš čovek, učitelj Petar Savić. Istraživao je i pratio razvoj i uticaj primene ovog modela na učenike i njihovo postignuće.

Na to treba da budemo ponosni i da se posvetimo primeni i analizi delovanja ovog modela na postignuća učenika.

Upoznajte model višefrontalne nastave „Nova škola”

U pitanju je jedinstveni i originalni, vizionarski model nastave, u kome svako uči svojim tempom, gde su učenici izvor znanja i gde je suštinski promenjena pozicija učenika i nastavnika.

Časovi su živi i dinamični. Atmosfera je prijatna i radna. Nema prozivanja i nema slabih ocena. Strah i stres su iskorenjeni. Razloga za neopravdano izostajanje sa nastave nema. Svi su ravnopravni. Takav rad je uspešan i krunisan nagradom (željenom ocenom), odnosno zadovoljstvom zbog iskazanih sposobnosti i znanja. – Drinka Savić, 2001.

Sve ovo i mnoge druge ideje i dobrobiti proističu iz ovog nastavnog modela koji prethodi ili ide u korak sa najmodernijim, humanim teorijama o aktivnoj nastavi i aktivnom učenju, u kojima je učenik glavni akter, gde je cilj znanje, a ne ocena.

Broj slobodnih mesta za praćenje predavanja uživo je ograničen, a svoje prisustvo možete osigurati popunjavanjem ove prijave

Reč predavača:

NOVA ŠKOLA: Model višefrontalne nastave u funkciji osavremenjivanja nastavne prakse

U pedagoškoj zaostavštini učitelja i pedagoga Petra Savića (1910-1993) susrećemo se sa kritičkom analizom tradicionalne nastave, ali i sa konceptom NOVE ŠKOLE utemeljene na specifičnom obliku i organizaciji nastave, modelu višefrontalne nastave.

Model višefrontalne nastave se primenjivao decenijama u praksi samog autora i mnogobrojnih nastavnika saradnika. Posle smrti autora, sa protokom vremena i promenama koje nas prate, vizija nove škole utemeljena na višefrontalnoj nastavi, počela je sve više da dobija na aktuelnosti, s obzirom na to da model doprinosi ostvarenju suštinskih principa i ciljeva obrazovanja i vaspitanja kakvi su oni danas. Prilagođavanje nastavnih oblika i metoda u pravcu maksimalnog osamostaljivanja učenika u učenju, uz odgovarajuću podršku nastavnika, osnovni su postulati savremene nastave, a ujedno i suštinske ideje na kojima se temelji višefrontalna nastava.

Osnovni cilj modela je da dominantna obrazovna aktivnost u školi umesto nastave bude učenje. To je veoma ambiciozan cilj, a danas verovatno aktuelniji nego u vreme kada je izvorno formulisan. Prema modelu VFN, glavni akteri u obrazovnom procesu su učenici, a nastavnici preuzimaju ulogu pedagoške podrške. (Havelka, 2001: 460).

Teme koje će se obrađivati:

  • pojam višefrontalne nastave,
  • osnovni principi višefrontalne nastave,
  • primena/operacionalizacija modela u praksi,
  • osnovni nalazi iz istraživanja / objavljenih radova,
  • resursi modela.

Zašto da primenite ovaj model nastave?

Model višefrontalne nastave doprinosi demokratizaciji i humanizaciji života i rada u školi. Rešava u značajnoj meri aktuelne pedagoške probleme u pogledu individualizacije nastave, stavova učenika prema školi, uspešnosti u učenju, motivisanosti za učenje i sl. Drinka Savić, 2001. (časopis Nastava i vaspitanje)

Predavač:

Drinka Savić

Stručni saradnik, pedagog, samostalni pedagoški savetnik, zaposlena u Srednjoj tehničkoj PTT školi, Beograd.

Drinka iza sebe ima veliki broj održanih predavanja, izlaganja na konferencijama, napisanih naučnih i stručnih radova. Autor je i realizator većeg broja akreditovanih seminara koji su se bavili pedagoškim temama, modelima nastave i slično.

 

Kako da se prijavite?

Da biste pratili ovo besplatno predavanje, potrebno je da što pre popunite prijavu i obezbedite svoje mesto, jer je broj slobodnih mesta za praćenje predavanja iz učionice ograničen na 30.

PRIJAVITE SE >>

Svi oni koji budu želeli da prate predavanje preko Live streama potrebno je da se prijave putem ovog linka.

Postavite pitanja predavaču, pre ili tokom predavanja OVDE.

Popunite prijavu i na vreme osigurajte svoje prisustvo na predavanju koje će vam pružiti korisne informacije i znanja za vaš profesionalni napredak.

Napomena: Prijave se prihvataju do četvrtka, 27. 09. 2018, najkasnije do 15 sati.

 

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »