Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

12 Feb

  • By Nikola Oluic
  • In Vesti
  • Comments Off

„Mere univerzalne prevencije problema u ponašanju učenika”

Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je 8. februara 2019. predavanje za unapređenje obrazovnog procesa pod nazivom „Mere univerzalne prevencije problema u ponašanju učenika”.

Predavač je bila Maša Đurišić, master učitelj i doktorand Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, zaposlena u Osnovnoj školi „Veselin Masleša” u Beogradu.

Cilj ovog predavanja bio je definisanje i klasifikovanje problema u ponašanju učenika i predstavljanje programa univerzalne prevencije koji determinišu nivo rizika u ponašanju i podstiču usvajanje pozitivnih obrazaca ponašanja, stavova i sistema vrednosti.

Prisutni su pokazali veliko interesovanje za temu predavanja i predstavljene preventivne načine za razvoj učeničkih socijalnih i emocionalnih veština. Razvoj ovih veština je važan radi uspostavljanja društveno prihvatljivog i prosocijalnog ponašanja, ali i zbog podsticaja saradnje između učenika, škole, nastavnika i roditelja.