Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Naziv: Poslovni engleski jezik

Obrazovni oblik: DL kurs (onlajn kurs)

Kompetencije: К1, К4

Prioriteti: 1,4

Broj časova u kursu: 16+2 meseca online

Cena: 14.800 din.

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik, stručni saradnik, direktor / pomoćnik direktora

Opis:

Ovaj kurs omogućava polazniku usvajanje termina u vezi sa svakodnevnim poslovanjem u savremenom svetu. Na kursu se predstavlja i obrađuje pismena poslovna korespodencija, kao i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama. Sve ovo zahteva visok nivo poznavanja engleskog jezika, i preporučuje se da polaznici imaju najmanje srednji nivo opšteg engleskog jezika.

Ciljevi i ishodi:

Da osposobi polaznika za aktivno učestvovanje u poslovnim sastancima vođenim na engleskom jeziku uz pravilno korišćenje terminologije u vezi sa savremenim poslovanjem. Uspešan polaznik će moći da vodi pisanu poslovnu korespodenciju, kao i da učestvuje u tipičnim razgovorima u poslovnom kontekstu, a usput će se upoznati i sa praktičnim veštinama pregovaranja i snalaženja u situacijama poslovnog putovanja.

Teme koje su zastupljene:

Modul 1Business Letters Pisanje poslovnih pisama

1.1 Layout of a Business Letter

Modul 2Sales Letters Pisanje prodajnih pisama

2.2 Sales Letter

Modul 3Enquiries Upiti

3.3 Enquiries

3.4 Replies to Enquiries

Modul 4 Orders Narudžbine

4.5 Orders and Replies to Orders

Modul 5 Complaints Žalbe

5.6 Complaints

5.7 Replies to Complaints

Modul 6 Pro-forma Invoice Predračun

6.8 Pro-forma Invoice

Modul 7Contracts Ugovori

7.9 Making a Contract

Modul 8Travelling on Business Poslovna putovanja

8.10 Booking Accommodation

8.11 Choosing a Hotel

Modul 9 Memorandum

9.12 Memorandum

Modul 10 Reports Izveštaji

10.13 General Information on Business Reports

10.14 Writing Reports

Modul 11 CV

11.15 CV Writing

11.16 Leave out of your CV

Modul 12Job Interview Razgovor za posao

12.17 Interview

12.18 What Employers Want

Modul 13 Marketing

13.19 What Is Marketing

13.20 Marketing Concept

13.21 Advertising Victim

Modul 14 Meetings Sastanci

14.22 Participating in a Meeting – Useful Phrases

14.23 Business Meetings in English

Modul 15 Running a Meeting Vođenje sastanka

15.24 Introductions

15.25 Reviewing Past Business

15.26 Beginning the Meeting

15.27 Discussing Items

15.28 Finishing the Meeting

Modul 16 Leadership Liderstvo

16.29 Lessons about Leadership

Modul 17 E-business Elektronsko poslovanje

17.30 What’s E-Business

Modul 18 Negotiation Pregovaranje

18.31 Negotiation Skills

Autor i realizator: Centar za strane jezike, LINK group, DL instruktor

 

Prijavite se »

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »