Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

07 Mar

  • By Nikola Oluic
  • In Vesti
  • Comments Off

„Darovita deca i učenici u inkluzivnom obrazovanju”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje u saradnji sa Resursnim centrom „Znanje” iz Beograda organizovao je za sve zaposlene u obrazovanju akreditovani seminar pod nazivom „Darovita deca i učenici u inkluzivnom obrazovanju”. Seminar se održao 2. marta 2019. godine. Predavači su bili master defektolog Marinela Šćepanović, Društvo defektologa Vojvodine, Mensa Srbije i doktor defektoloških nauka Snežana Nišević, OŠ „Boško Buha” Beograd.

Cilj seminara bio je predstavljanje pojma darovitosti u odnosu na opšte intelektualne i školske sposobnosti, kreativno i produktivno mišljenje, sposobnost vizuelnog i auditivnog opažaja stvarnosti, ali i psihomotornih sposobnosti. Predavači su prisutnima istakli i kako se daroviti učenici po fizičkim, umnim, emocionalnim i socijalnim karakteristikama kvalitativno razlikuju od prosečne dece. Predstavljeni su i metodologija ranog otkrivanja darovitosti i načini kako se prepoznaje i identifikuje darovitost u kontekstu nastavnih predmeta. Poseban fokus je stavljen i na pružanje podrške nastavnicima u radu sa darovitom decom i učenicima u inkluzivnom obrazovanju.

Prisutni nastavnici su iskazali ogromno zadovoljstvo nakon održanog seminara jer su dobili funkcionalna znanja i metode koje efikasno mogu da primene u praksi i tako podstaknu učenike i decu da ostvare svoj maksimalni potencijal. Predstavljena metodologija je prisutne nastavnike osnažila da podstaknu darovite učenike pravljenjem individualnih edukativnih programa i uključivanjem učenika u napredni sistem rada.

U saradnji sa predavačima Institut za moderno obrazovanje je obezbedio besplatno učešće za koleginicu Dubravku R. iz Savremene gimnazije i članove Instituta Tatjanu D. i Gordanu P.