Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

26 Dec

  • By Nikola Oluic
  • In Vesti
  • Comments Off

Obuke za rad sa edukativnim aplikacijama

Tokom novembra i decembra 2018, Centar za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje organizovao je po tri obuke za rad sa obrazovnim IT aplikacijama namenjenim svima zaposlenima u oblasti obrazovanja.

Cilj obuka je bio da razviju nastavničke kompetencije i unaprede primenu informaciono-komunikacionih tehnologija na svojim predavanjima i tako doprinesu da učenici trajno usvoje znanje. Tokom novembra u ponudi su bile obuke Google Classroom i Google aplikacije za obrazovanje, Programiranje: Scratch i Code.org, Kahoot i ClassroomScreen, dok su tokom decembra u ponudi bile Quizlet i Quizziz, Kahoot i ClassroomScreen i Programiranje: Scratch i Code.org.

Sve obuke je držao Saša Ivakić, profesor informatike u Savremenoj gimnaziji i koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje. Polaznici su tokom obuka usvojili praktična znanja i veštine koje mogu da primene u praksi i tako osavremene svoj nastavni proces.