Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

01 Mar

  • By Nikola Oluic
  • In Vesti
  • Comments Off

 „Stišaj svoj bes”

Centar za razvoj karijere pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je 20. februara 2019. petu tribinu iz ciklusa „Usred srede sa problemom” pod nazivom „Stišaj svoj bes”. Predavači na tribini bili su MSc Maša Đurišić, master učitelj i doktorand Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, mr sc. med. dr Radmila Ristić-Dimitrijević, psihoterapeut, i prof. Snežana Knežević, direktorka Osnovne škole „Vladislav Ribnikar” u Beogradu.

Cilj tribine bio je detaljnije predstavljanje izazova u kontroli agresije i besa u adolescenciji i isticanje najčešćih razloga koji sa različitih aspekata objašnjavaju asocijalno ponašanje mladih u odnosu sa vršnjacima, nastavnicima i roditeljima. Tribina je istakla i efikasne metode prevencije i terapije, ali i važnost saradnje psihoterapeuta sa roditeljima i školom, što podrazumeva primenu određenih procedura koje su usklađene sa validnom zakonskom regulativom u Republici Srbiji.

Prisutni su pokazali veliko interesovanje za temu tribine i istaknute načine za razvoj učeničkih socijalnih i emocionalnih veština koji obezbeđuju da se učenička pažnja i obrasci ponašanja usmere na društveno korisne aktivnosti, stvaralačke i intelektualne procese.

Moderator tribine bila je direktorka Instituta za moderno obrazovanje doc. dr Marina Petrović. Intervjue sa predavačima možete pogledati ovde