Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

15 May

  • By Nikola Oluic
  • In Vesti
  • Comments Off

Održana konferencija na kojoj su predstavljene moderne tehnologije u obrazovanju

U subotu, 5. maja, u okviru Centra za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, uspešno je organizovana besplatna konferencija „Budućnost počinje u učionici”, koja je učesnicima donela 4 boda neformalnog stručnog usavršavanja. Kroz izlaganja i praktične radionice okupljenima je predstavljen koncept pametne učionice (Intelligent Classroom), kao i hardversko-softverska rešenja koja se koriste u obrazovanju.

Veliko interesovanje za konferenciju

Ovu konferenciju obeležilo je veliko interesovanje prosvetnih radnika svih profila, od vaspitača do univerzitetskih profesora. S ciljem uspešnog predstavljanja praktičnih veština na radionicama, u prostorijama Instituta prisustvovalo je 50 najbrže prijavljenih učesnika od preko 400 njih koji su popunili prijavu, dok je broj onih koji su izlaganja pratili putem Live stream-a bio daleko veći.

Upoznavanje sa aktivnostima Centra za stručno usavršavanje

U prvom delu konferencije okupljeni su imali priliku da upoznaju obrazovne ustanove i servise u okviru kompanije LINK group. Zatim se govorilo o ciljevima, zadacima i dosadašnjim aktivnostima Instituta, kao i o daljim planovima za rad Centra za stručno usavršavanja i mogućnostima za saradnju.

Korisne radionice za savremene praktične veštine

Učesnici konferencije posetili su četiri različite radionice: Robotika, Interaktivna tabla, Računari u nastavi i Virtuelna realnost. Tokom ovih radionica okupljeni su pokazali veliku zainteresovanost za primenu savremenih obrazovnih tehnologija i razvili diskusiju na teme koje se tiču korišćenja tehnologija u nastavi. Tom prilikom prosvetni radnici usvojili su korisne praktične veštine i proširili svoje vidike kada su u pitanju nove ideje, koncepti i nastavna sredstva za rad sa učenicima. Zbog velikog interesovanja učesnika, u narednom periodu ovakva konferencija će biti ponovo organizovana. Pratite aktivnosti Instituta na našem sajtu i budite u toku sa aktuelnim dešavanjima.