Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

17 May

  • By Aleksandra Ikonov
  • In Vesti
  • Comments Off

U sredu, 15. maja 2019, Centar za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje organizovao je za članove IMO obuku za rad sa obrazovnim IT aplikacijama namenjenim svim zaposlenim u oblasti obrazovanja na temu „Prezi”.

Cilj obuke je bio da zaposleni razviju nastavničke kompetencije i unaprede primenu informaciono-komunikacionih tehnologija na svojim predavanjima i tako doprinesu trajnom usvajanju znanja i obogaćivanju nastave.

Prisutni su imali priliku da spoznaju koncept rada i prezentovanja sadržaja preko Prezija, što pruža dinamičniji pregled kroz zumiranje vizuelnog platna i fokusiranje na detalje. Ovakav pristup može da podstakne brže, temeljnije i trajnije pamćenje sadržaja. Polaznici su tokom obuke usvojili praktična znanja i veštine koje mogu da primene u praksi i tako osavremene svoj nastavni proces.

Obuku je držala MSc Branka Spajić, profesor računarstva i informatike u Savremenoj gimnaziji.