Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

29 Aug

Održan seminar „Problemi u učenju kod učenika, disleksija i disgrafija”


Institut za moderno obrazovanje je u okviru interne obuke nastavnika organizovao seminar „Problemi u učenju kod učenika, disleksija i disgrafija”. Seminar je vodila Jelena Panić, defektolog, a učesnici su se upoznali sa simptomatologijom i mogućim pristupima u radu sa decom koja imaju navedene probleme u učenju.
Obuka je održana u dva termina, 26. i 29. 8. u prostorijama Instituta za moderno obrazovanje i Comtrade-a.

Neka od pitanja na koja su učesnici seminara dobili odgovore su:

  • Šta je disleksija?
  • Šta je disgrafija?
  • Kako prepoznati kod učenika ove probleme ?
  • Koje su tehnike i metode pomoći u radu sa učenicima koji imaju elemente pomenutih poteškoća?

Učenici seminara su proširili kompetencije za prevenciju, ranu identifikaciju i tretman smetnji u učenju. Pružena im je teorijska podloga, ali su stekli i praktična znanja za podršku deci sa disleksijom, disgrafijom i diskalkulijom u okviru svakodnevnih aktivnosti i redovne nastave.

Takođe, upoznali su se i sa samostalnom izradom inovativnih metoda i nastavnih sredstava, pomagala prilagođenih individualnim potrebama dece sa posebnim potrebama.

Leave a Comment