Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

26 Sep

  • By Aleksandra Ikonov
  • In Vesti
  • Comments Off

U subotu, 21. 9. 2019, Centar za stručno usvršavanje Instituta za moderno obrazovanje, u saradnji sa Vikimedijom Srbije, organizovao je seminar „Primena online viki alata u nastavi i učenju”. 

Seminar je organizovan za članove Instituta za moderno obrazovanje, koji kroz godišnji paket članstva imaju mogućnost da besplatno prisustvuju akreditovanim programima usavršavanja u našoj organizaciji. IMO je obezbedio i učešće za eksterne nastavnike, koji su bili učesnici konkursa „Kako primeniti Vikipediju u nastavi”.

Prisutni nastavnici su na radionicama, koje su bile deo seminara, pravili originalne članke i postavljali ih na Vikipedija platformu, naučili su kako se proverava originalnost tema i članaka, ali i na koji se način praktično mogu viki-alati implementirati u nastavni proces. 

Kroz program održanog akreditovanog seminara, kompetencije iz oblasti poučavanja i učenja unapredili su članovi: Gordana Pavlović, Mirjana Čolak, Maja Pavlović, Jasminka Ivanović, Milena Žuža, Jovana Marić, Suzana Lazović, Suzana Filipović, Nada Bojić, Violeta Pavlović i Ljiljana Vučetić.

Nagrađeni nastavnik na konkursu bila je Mirjana Stamenković, čija je ideja o korišćenju Vikipedije u nastavi obuhvatila interesantne istraživačke zadatke i/ili projekte za učenike, ali i usmereno traganje i istraživanje online dostupnih informacija za nastavu.