Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

17 Jun

  • By Aleksandra Ikonov
  • In Vesti
  • Comments Off

U sredu i petak, 12. i 14. juna 2019, održana je IT obuka „Prezi”, u organizaciji Instituta za moderno obrazovanje i Centra za obrazovnu tehnologiju. Predavač je bila MSc Branka Spajić, profesor računarstva i informatike u Savremenoj gimnaziji.

Zaposleni nastavnici u Savremenoj gimnaziji i Srednjoj školi za informacione tehnologije kroz IT radionicu upoznali su se sa mogućnostima koje nudi onlajn-alat Prezi. Prisutni su stekli važne digitalne veštine, koje omogućavaju lakše fokusiranje na detalje kroz Prezi prezentacije, što podstiče brže, temeljnije i trajnije pamćenje sadržaja, ali deluje i interesantnije učenicima.

Utisci sa obuke:

  • „Korisna obuka i interesantan alat.”
  • „Odličan alat za usmeravanje pažnje učenika.”
  • „Predavač na visokom nivou, stručan i jasan.”