Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

27 Feb

  • By Nikola Oluic
  • In Vesti
  • Comments Off

 „Google Classroom”

Centar za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje je 21. februara 2019. organizovao za nastavnike Srednje škole za informacione tehnologije, Beograd obuku za rad sa obrazovnim IT aplikacijama pod nazivom „Google Classroom”. Predavač je bio MSc Saša Ivakić, profesor računarstva i informatike u Savremenoj gimnaziji i koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje.

Prisutni su se kroz obuku upoznali sa načinom kako da pojednostave kreiranje, distribuciju i ocenjivanje zadataka bez papira, što će znatno olakšati proces razmene datoteka između nastavnika i učenika. Takođe, obuka je pružila nastavnicima praktične veštine pomoću kojih mogu da prilagođavaju zadatke potrebama nastave, da dele datoteke iz drugih aplikacija i pristupaju informacijama van mreže, ali i da prate napredak svakog učenika i na osnovu toga ih adekvatno ocene.

Održana obuka je pomogla nastavnicima da steknu praktična znanja koja mogu da primene u praksi i na taj način doprinesu trajnom usvajanju znanja svojih učenika i implementaciji IKT-a u nastavi.